Tidligere administrerende direktør i Sykehusinnkjøp, Kjetil Istad (47), går inn som seniorkonsulent i kommunikasjonsbyrået Rud Pedersen. Istad skal bidra til «å skape bedre helsetjenester for pasientene.» Det melder byrået selv i en pressemelding onsdag denne uken. 

- Med Kjetil på laget har vi i Rud Pedersen en unik posisjon som strategisk rådgiver i anbuds- og anskaffelsesprosesser i helsesektoren, og vi er svært glade for å få Kjetil ombord, sier Ånen Ringard, som leder helseteamet i Rud Pedersen.

Helseteamet i Rud Pedersen bistår kundene med blant annet myndighetskontakt, markedsadgang og strategisk kommunikasjon. Når Istad nå tar fatt på sin nye rolle, ønsker han bruke sin erfaring til å løfte helsevesenet. 

- Jeg har i mine ulike lederroller i helsevesenet bidratt til løfte innkjøp til et strategisk nivå for å forbedre helsetjenestene for pasientene. I Rud Pedersen kan jeg jobbe videre med dette, med en annen tilnærming, ved å rådgi og utvikle leverandørene som jobber mot helsevesenet. Det er et sterkt ønske i Rud Pedersen om å være med og skape et bedre helsevesen for pasientene, som jeg kjenner meg godt igjen i, sier Rud Pedersens nye helserådgiver.

- Innovasjonstakten må fortsette
Han ser store muligheter for bedre samhandling mellom offentlig og privat sektor innenfor helsesektoren. Istad ønsker mer innovasjon velkommen. 

- Innovasjonstakten i offentlig innkjøp må fortsette og dette kan bare skje i samspill med privat sektor. I de siste årene har innkjøpsfunksjonen gått fra å bare være en måte å redusere kostnadene på, til strategisk funksjon som bidrar til å skape bedre tjenester. Denne utviklingen må aktørene i privatsektoren følge opp, og i større utstrekning jobbe for å bli en strategisk samarbeidspartner til offentlige sektor. Her må det jobbes med blant annet tankesett, kultur og etiske spilleregler, sier Kjetil Istad.

Han mener det ligger mer potensial i samhandlingen mellom det offentlige og det private. 

- Jeg opplever at der er et rom for samhandling som ikke er fullt utnyttet, hvor bedrifter kan være en innovativ samarbeidspartner for det offentlige. Jeg tror min bakgrunn kan være nyttig for både eksisterende og nye kunder for å initiere en god og konstruktiv dialog med de offentlige aktørene som styrer innkjøp og anskaffelser i helsesektoren, og for så vidt til det offentlige generelt.

Her kan du se tallene til Rud Pedersen for regnskapsåret 2021. Alle tall i MNOK. 

Rud Pedersen 2021 2020 Endring i %
Omsetning 40,8 28,0 + 46
Driftsresultat 6,3 2,9 + 117
Resultat før skatt 6,2 2,8 + 121