Flere seniorrådgivere med spesialkompetanse innen flere ulike disipliner har alle rykket og blitt partnere i landets største PR-byrå, First House. De fem som hentes opp på partnernivå har erfaring fra regjeringsapparatet, helsebyråkratiet, medier, finansiell kommunikasjon, fornybar energi og forsvaret.

- Vi er stolte av å ha en modell som gir rom for både å tiltrekke seg og beholde dyktige og etterspurte medarbeidere. Nå utnevner vi fem seniorrådgivere til partnere. Det viser at vi har gode karrieremuligheter for seniorrådgivere med spesialkompetanse som er viktig for kundene våre, gode kunderelasjoner og en innstilling og kapasitet som gjør dem til gode rollemodeller, sier administrerende direktør Per Høiby i First House i en melding

En av de fem er Eline Hvamstad, kjent fra blant annet Hegnar TV der hun var programleder sammen med medieinvestoren og sjefredaktøren i Finansavisen, Trygve Hegnar. I First House er hun fagansvarlig for finansiell kommunikasjon og IR og jobber blant annet med børsnoteringer, oppkjøp og fusjoner i tillegg til medierelasjoner og digitalt innhold.

- Kampen om investorenes oppmerksomhet er hard samtidig som selskapene står overfor stadig flere regulatoriske krav. Det skaper nye forventinger hos både investorer og analytikere, noe som igjen byr på muligheter. Vi bistår kundene i å benytte handlingsrommet på ansvarlig vis, sier Hvamstad.

Hvamstad begynte i First House i 2021 etter 16 års fartstid i media og har tidligere jobbet i både TV 2, Dagens Næringsliv og VG.

De øvrige fire er Elise Andersen Heidenreich, som kom til First House i 2020 fra jobb som IR-direktør i Orkla, Julian Farner-Calvert som var statssekretær for Kjell Ingolf Ropstad før han begynte i First House i 2021, Nuria Barrabés Gørrissen, som har vært seniorrådgiver i First House siden 2018 etter at hun kom fra Helse- og omsorgsdepartementet og Øyvind Isachsen, som startet i 2021 etter å ha sluttet i stillingen som administrerende direktør i Norsk Vindkraftforening og

De fem seniorrådgiverne ble tatt opp som partnere med virkning fra 1. mai og er nå en del av selskapets partnergruppe som teller 22 personer.