For andre året på rad oppnådde landets største PR-byrå de seneste årene rekordhøye inntekter og resultater. Byråinntekten til First House økte med 13 prosent til 126,2 millioner kroner, opp fra 112 millioner kroner i 2020. 

- First House har siden starten i 2010 vokst så kraftig at vi ser et større potensial i å tilby nye tjenester fremfor bare å vokse mer innenfor vårt opprinnelige kjerneområde. Basert på dette, antar vi at en større del av videre vekst vil komme fra konsernets nye selskaper og andre selskaper vi kan komme til å etablere fremover, sier administrerende direktør Per Høiby.

Selskapet lanserte flere nye virksomheter mot slutten av fjoråret kommer det frem i den fersker årsberetningen som bærekraftsbyrået Sustainability, management consulting-selskapet Vektor Consulting og det digitale analyseselskapet Hasting.

Men det er kommunikasjonsbyrået First House som er motoren som er morselskapet. Ser en på tallene til First House alene så var driftsinntektene 136,3 millioner. Fratrukket innkjøpte tjenester og varekostnad for viderefakturering på 11 millioner kroner, ble byråinntektene på 125,2 millioner kroner, mot 114,2 millioner i 2020

- Våre tjenester og vår spisskompetanse har vist seg å være ekstra verdifull for kundene i en periode med store utfordringer og mye usikkerhet for mange bransjer, både i Norge og internasjonalt. Tydelige vekstområder i 2021 var rådgiving knyttet til industri, energi og bærekraft. I tillegg ser vi fortsatt økende etterspørsel innen finansiell kommunikasjon, sier Høiby.

- Vært en god start på året
Han har vært sjef i First House nærmest siden starten i 2010, og har i løpet av årene bygget opp byrået til et av de ledende norske rådgivingsmiljøene på markedet. Selskapet opererer i skjæringspunktet mellom næringsliv og finans, politikk og media.

- Veksten vi opplevde var et resultat både av høyere aktivitet og en økning i antall rådgivere. Til sammen bekrefter dette First House sin sterke posisjon i markedet, sier Høiby.

- Hvordan har det nye året startet?

- Det har vært en fin vekst i første kvartal og en god start på året. Hvis alt går som planlagt og det ikke blir en full brems i økonomien, så blir det vekst også i år, sier First House-sjefen.

Dermed gikk det som First House-partner Sigbjørn Aanæs lovet Kampanje på NHOs årskonferanse i forrige uke. 

Les også: PR-topp trosser krig og prisvekst: - De som ikke har oppgang nå, gjør noe feil

Tjener mer enn PR-rivalene
First House alene sysselsatte 34,6 konsulenter i 2021. Byråinntekten per rådgiver økte til 3,61 millioner kroner, fra 3,38 millioner og selskapet slår dermed en av konkurrentene Corporate Communications som nylig gikk ut med tall som viste en byråinntekt per aktivt rådgiverårsverk på rundt 3,4 millioner kroner.

First House er med sin byråinntekt på over 125 millioner kroner langt på vei det største kommunikasjonsbyrået på markedet. Etter at Geelmuyden Kieses byråinntekt i Norge falt under 100 millioner kroner i 2020 har ingen andre PR-byråer vært i nærheten. Byrået med størst fart akkurat nå og nærmest å utfordre First House, er Try Råd som fikk en byråinntekt på 91 millioner kroner i 2021.

Men ingen i nærheten av overskuddene i First House. Konsernets resultat før skatt ble 35,5 millioner, opp fra 32,3 millioner i 2020 og det er nesten dobbelt så mye som de fleste andre PR-byråene.

Selger seg ut av konsulentselskap
Gjennom et selskap som heter Joint Venture var First House majoritetsaksjonær i konsulentselskapet Vardegruppen fra 2018 og frem til utgangen av august 2021. Ifølge årsberetningen solgte First House nemlig samtlige av sine aksjer i Joint Venture for i alt ti millioner kroner. Verken First House eller Vardegruppen ønsket å tallfeste investeringen tilbake i 2018.

- For å gi et mest mulig rettvisende bilde av konsernets virksomhet, er sammenligningstall for 2020 omarbeidet slik at Joint Venture ikke inngår i resultatregnskapet, men resultatet fra avhendet virksomhet er presentert som egen linje i resultatregnskapet med 1,1 million kroner, skriver First House.

Om fremtiden sier First House-styret og styreleder Kari H. Henja følgende:

- Styret er meget tilfreds med konsernets utvikling i 2021. Utviklingen i første kvartal 2022 er positiv, og utsiktene for året som helhet vurderes som gode, til tross for usikkerheten i flere markeder knyttet til konsekvensene av krigen i Ukraina, heter det i beretningen.

Her kan du se alle tallene til First House-konsernet for regnskapsårets 2021. Alle tall i MNOK. 

First House 2021 2020  Endring i %
Omsetning 136,2 120,4 + 13
Driftsresultat 34,2 27,4 + 25
Resultat før skatt 35,5 32,3 + 9