Truls Wickholm har 20 års erfaring fra Arbeiderpartiet og har tidligere vært ordfører på Nesodden. Han kommer sist fra jobben som statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Nå er han ansatt som seniorrådgiver i Zynk.

- Vi opplever en stor etterspørsel etter politisk analyse og rådgivning, særlig på klimafeltet og innenfor grønn industri. Med Truls på laget får vi et enda sterkere team med forståelse for politikk og samfunn. Han har svært relevant erfaring fra blant annet Finanskomiteen og Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, sier daglig leder og partner i Zynk, Guri Størvold

Wickholm har sin første arbeidsdag i Zynk i juni, etter tre måneder karantene ilagt av Karantenenemda. 

- Zynk er et sted med mange dyktige folk, hvor jeg kan bidra med engasjement og kunnskap innenfor områder som jeg er opptatt av, og hvor samfunnet står ovenfor en stor omstilling. Nå gleder jeg meg særlig til å jobbe med Zynks kunder for å realisere det grønne skiftet og bygge nye grønne verdikjeder i Norge. Etter å ha jobbet med politikk og strategi på nasjonalt og lokalt nivå i tjue år, blir det spennende å bruke den kunnskapen og erfaringen på en ny måte. Det at Zynk jobber på strategisk nivå med sine kunder er noe av det som gjør selskapet attraktivt for meg, sier Truls Wickholm.