29. april ble de globale indre bærekraftsmålene lansert, Inner Development Goals (IDGs) på en summit i Stockholm. IDGs er utviklet av initiativtakerene 29k, The new division og Ekskäret i samarbeid med en rekke akademiske og kommersielle selskaper. Målene består av fem kategorier og 23 ferdigheter som vil være et fundamentalt rammeverk for oss alle, og helt avgjørende for ledere som jobber med bærekraft og ønsker å nå FN sine bærekraftsmål. Dette kommer til å være akseleratoren, selve drivkraften til å transformere verden til å bli et bedre sted.

Vi er vitne til et paradigmeskifte, vår tids største mulighet til å endre verden. For hvis mennesker har det bra, så har de også overskudd til å jobbe med utfordringene vi står ovenfor. Dette er høyaktuelt i debatten om slitne kommunikasjonsfolk, for de indre målene er et godt rammeverk for byråledere å implementere internt.

Vi har forutsett at markedet kom til å gå i denne retningen. Det har ligget i lufta, både med at Åpenhetsloven lanseres i år, at flere selskaper oppretter stillinger som «Head of Love» og «Inkluderingssjef», og fordi behovet for å ta vare på hverandre øker når mennesker går igjennom krisetilstand. Å virkelig se hverandre, reflektere, sitte i stillhet, øke bevissthet, jobbe med intensjon, kjenne på følelser og utforske hvem man er og hvorfor, er helt
essensielt for en moderne bedrift.

Vi har jobbet internt med indre bærekraft i Awake helt fra vi startet. Det er noe av grunnen til at vi heter Awake. Og vi ser at det arbeidet er nødvendig for at vi skal ha energi nok til å skape positiv endring. Så da vi at IDGs ble lansert så ble vi både rørt og ekstatiske. At dette nå settes så høyt på agendaen er virkelig en game changer!

Fryktbasert og egodrevet business kommer ikke til å overleve i lengden. Vi må se mer holistisk på det og drive frem prosjekter som gagner mennesker, dyr og jorda vår. Det betyr ikke at vi ikke skal ha økonomisk levedyktighet. Det betyr at det kommer flere suksesskriterier for en bedrift, flere parametere for å måle suksess. Og en av de vil være indre bærekraft. Det som før har blitt omtalt som svevende og alternativt, er nå kanskje det eneste alternativet vi har for å drive verden i en mer bærekraftig retning.

Den første kategorien i IDGs handler om «Being» og forholdet du har til deg selv. Det innebærer utvikling og dybde i selvinnsikt, forholdet til tanker, følelser og kropp, tilstedeværelse og intensjon. Det er også der vi starter arbeidet med selskaper i indre bærekraft.

De påfølgende kategoriene i IDGs er 2. Thinking, 3. Relating, 4. Collaborating og 5. Acting. Vi er sikre på at disse fem kategoriene er brikkene vi har manglet for å få drivkraft i bærekraftsarbeidet. Nå er vi spente på hvordan dette kommer til å manifesteres.