Byråinntekten til PR- og rådgivningsselskapet Zynk øker med ni prosent og lander dermed på 55,5 millioner kroner. Dermed kan nok et PR-byrå åpne bøkene og fortelle om utviklingen i fjoråret. 

- Det andre året med pandemi har vært utfordrende, utviklende, morsomt og krevende. Sammen med kundene har vi håndtert store utfordringer og vært med å skape nye muligheter, sier daglig leder og partner Guri Størvold i Zynk i en melding.

Men driftsoverskuddet krympet tilsvarende med ni prosent til drøye 20 millioner kroner og ifølge Zynk ble resultatet i 2021 noe redusert som følge av endret lønnsstruktur for partnere og økte bonusutbetalinger til medarbeiderne.

Tidligere har byråene Corporate Communications, Mørland & Johnsen og Wergeland Apenes også levert regnskapstall for fjoråret. 

Les også: PR-byrå øker inntekten til over 70 millioner - ypper seg med Gambit og GK i størrelse

Vinner Ikea og Equinor
Guri Størvold forteller at selskap som Equinor og Ikea på kort tid blitt noen av byråets største kunder.

- Vi har tatt et strategisk valg om å gjøre mer for de kundene vi har, i stedet for å gjøre litt for mange. Derfor kanaliserer vi ressurser og innsats for å utvikle de kundene vi har, og jakter i liten grad nye kunder, sier Størvold.

Zynk-sjefen sier «energitransformasjonen og fremveksten av ny, grønn industri er helt sentralt» for Zynks kunder. Hun mener privat næringsliv er en pådriver for klima- og miljø.

- Vi opplever at næringslivet ligger lysår foran politikken i ambisjoner, strategi og vilje til å investere i bærekraft. For oss er det utrolig spennende å jobbe med disse problemstillingene som er helt forretningskritiske for kundene våre, fortsetter hun. 

Henter nye ansatte
Selskapet hadde i 2021 ifølge årsrapporten 18 årsverk, men teller i dag 19 rådgivere. De har nylig ansatt Aftenposten-journalist Frank Lynum og Vegard Øye fra DNs innholdsbyrå DNX. De tidligere statssekretærene Vegard Einan og Saliba Andreas Korkunc starter opp i byrået etter endt karantenetid til påske.

- Gjennom 2021 har vi rekruttert svært solide rådgivere, samtidig som flere av kollegene våre har fått tilbud hos andre arbeidsgivere, flere av dem Zynks kunder. Det er en naturlig utvikling i en periode med unormale rammer for arbeidslivet. Vi gleder oss nå stort over å være sammen på Zynk-kontoret igjen og til mer fysiske møter med kunder, sier Størvold.

Her kan du se alle regnskapstallene til Zynk for 2021. Alle tall i MNOK. 

Zynk 2021 2020 Endring i %
Omsetning 63,3 54,3 - 16
Byråinntekt 55,5 50,8 + 9
Driftsresultat 20,5 22,6 - 9
Resultat før skatt 16,0 17,6 - 9