- Vi opplever en eksplosiv etterspørsel etter folk og ledere med bærekraftkompetanse. Derfor var veien fra klimarådgiving til rekruttering kort, sier Footprint-gründer Beate Nossum.

Ifølge PwCs kompetanserapport fra 2022 har over 70 prosent av norske virksomheter grønn kompetanseutvikling høyt på agendaen. Samtidig er kapasitet og kompetanse på området en mangelvare.

- Med Footprint People kan vi tilby nok et verktøy i arbeidet med raskere grønn omstilling. Vi skal finne de rette folkene til de viktigste bærekraftstillingene, sier byråleder i Footprint, Øyvind Vederhus som går inn som styreleder i Footprint People.

- De fleste har satt ambisiøse mål
Det nyoppstartede rekrutteringsselskapet skal ledes av Fredrik Torp. Han har i overkant av 15 års erfaring med lederrekruttering og organisering av virksomheter i omstilling.

- De fleste store virksomhetene har satt seg ambisiøse omstillingsmål, men mangler rett og slett nøkkelpersoner til å sikre tilstrekkelig tempo og gjennomføring. I tillegg til den etablerte metodikken for søk og rekruttering, må man forstå driverne i det grønne skiftet for å finne de riktige menneskene. Akkurat nå er dette utfordringer mange ledergrupper sitter med. For å vite hva slags bærekraftkompetanse selskapene trenger, må man skjønne hvor langt selskapene i realiteten har kommet i omstillingen og hvilke forventninger som møter dem, sier Torp.

Første ansettelse i boks
Selskapet har allerede gjort sin første ansettelse med Amalie Worm Andersen som senior associate. Det nyeste tilskuddet mener Nossum er naturlig og viktig i utviklingen av selskapet som ble startet opp i kjølvannet av klimatoppmøtet i Paris 2016. 

- Jeg har ikke tall på hvor mange spørsmål vi har fått fra desperate ledere på jakt etter dyktige folk med bærekraftkompetanse. Samtidig ser vi at de tradisjonelle rekrutteringsmiljøene mangler klimakompetansen til å forstå hva virksomhetene trenger, sier Nossum.

Footprint har som mål å øke tempoet i den grønne omstillingen og forteller at det derfor er helt naturlig å starte opp et grønt rekrutteringsselskap.

- Skal vi lykkes med å nå målene i Parisavtalen må vi tette kompetansegapet og finne de riktige folkene til de viktigste bærekraftstillingene, sier Nossum.