Da russiske styrker 24. februar tok seg inn i Ukraina, markerte det starten på den største militære konflikten i Europa i dette århundret. Men invasjonen var ikke starten på krigen. Allerede i flere tiår har det pågått en krig med helt andre våpen enn bomber og granater.

Nemlig en informasjonskrig eller en propagandakrig. En kamp der partene vil overbevise deg om at deres verdensbilde er det riktige. Der informasjon blir brukt som våpen for å få andre til å utføre handlinger som ikke nødvendigvis gagner dem selv.

- Med mindre lederen er en skikkelig despot, er vedkommende avhengig av en viss oppslutning i befolkningen.

Det sier Karsten Friis, seniorforsker og leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). Ifølge ham bruker Russland informasjon både overfor sin egen befolkning, men også internasjonalt, til å rettferdiggjøre det Putin nå gjør.

Selv om Putin er den åpenbart sterke mannen i Russland , trenger han støtte i sin innerste krets for å gjennomføre sin visjon, ifølge Friis. Med sterke sanksjoner fra Vesten mot nettopp denne kretsen, spesielt oligarkene , blir det desto viktigere å få legitimert krigen.

- I tillegg er det også viktig å få den legitimert internasjonalt. Ikke nødvendigvis overfor Vesten, men overfor land som for eksempel Kina, sier Friis.

- Ikke en fortelling som gir gjenklang
Seniorforsker Julie Wilhelmsen ved NUPI er en av Norges fremste forskere på russisk sikkerhets- og utenrikspolitikk. Hun er enig med Friis:

– Alle politiske ledere må legitimere sin maktutøvelse overfor befolkningen. Og Putin har vært, og er, en populær leder i den russiske befolkningen.

Wilhelmsen peker på at det har blitt bedre økonomiske vilkår for befolkningen. I hvert fall frem til omkring 2015, og en større grad av nasjonal stolthet nå sammenlignet med 90-tallet.

– Det som gir Putin en utfordring med å «selge inn» krigen mot Ukraina, er at unge russiske menn nå skal invadere ukrainsk jord og drepe unge ukrainske menn for angivelig å «av-nazifisere» Ukraina. Det er ikke en fortelling som gir gjenklang hos den russiske befolkningen, forteller hun. 

Slik vurderer du informasjon om krigen i Ukraina

Desinformasjon og propaganda
Under opptakten til invasjonen har Putin vist til en rekke forhold som han mener legitimerer invasjonen. Dette er i stor grad desinformasjon og propaganda, som ikke har rot i virkeligheten.

Han har beskyldt styresmaktene i Ukraina for å være et ny-nazistisk regime som må de-nazifiseres. I Donbas, regionen der Luhansk og Donetsk ligger, hevder Putin at det er et pågående folkemord på innbyggere med russisk etnisitet.

Folkemordet gjennomføres av de ukrainske myndighetene, ifølge presidenten. Han har også beskyldt Ukraina for å jobbe mot å skaffe seg atomvåpen.

- Siden 2014 har Putin bygget opp en retorikk om at styresmaktene i Kiyv egentlig er nazister og fascister. Kreml bruker Russlands store, mest sentrale nasjonale traume, nemlig kampen mot nazistene under krigen, som en merkelapp for alt det er verdt, forteller Wilhelmsen.

Hun legger til at Putin forsøker å fremstille styret i Ukraina som en forlengelse av nazismen, og dermed en legitim trussel mot den russiske sikkerheten.

Les hele artikkelen på Faktisk.no