Julie Haatuft, prosjektleder i Volds- og overgrepslinjen (VO-linjen), sier at en fersk undersøkelse blant annet viser at én av ti kjenner noen som har blitt utsatt for vold i julen. Den samme undersøkelsen viser at hele 38 prosent ikke vet hvor de skal henvende seg om de selv, eller noen de kjenner, utsettes for vold.

- Dette er urovekkende, og noe vi i hjelpeapparatet må ta på alvor. Det er viktig å få frem at VO-linjen er for alle. Både for deg som er utsatt og for deg som er pårørende. Vi er der for å lytte til dine utfordringer, svare på spørsmål, gi råd og veiledning, sier Haatuft.

Se filmen nederst i saken.

Tolket skulpturene
For å skape oppmerksomhet om problemet og kjennskap til VO-linjen, har Hyper og Nova Vista slått hodene sammen for å tolke skulpturene i Vigelandsparken. Flere av skulpturene fikk plaketter som beskriver situasjonen skulpturene kunne vært i.

Gustav Vigeland sa selv at Vigelandsparken er en skildring av livet som det alltid vil være og ønsket derfor at kunsten skulle tolkes fritt.

- Når vi tok noen av skulpturene i nærmere øyesyn, så vi mye vi ikke har sett før. Blant annet vold i nære relasjoner. Det har vi satt ord på, sier Helge Skivenes i som er kreatør i Hyper.

- Tolkningen har blitt til en nasjonal julekampanje i sosiale medier og et fysisk stunt, legger kreatør i Hyper Martine Skjekkeland til.

Innslag på Dagsrevyen
Petter Gjelsnes,
lederen for PR- og innholdssatsningen i Nova Vista, sier kampanjen har oppnådd gode resultater i form av både betalt og fortjent oppmerksomhet.

- Vi hadde blant annet et fint innslag på NRK Dagsrevyen som var et av hovedmålene. I tillegg har vi oppnådd en rekke oppmerksomhet i diverse aviser, sier han.

Strategisk rådgiver i Hyper, Johanna Nordberg-Aas, sier kampanjen ikke er avsluttet, og sluttresultatet derfor ikke er endelig. Men hun påpeker at resultatene er meget gode så langt. Blant annet har kampanjen blitt re-postet av en rekke organisasjoner og personer som er opptatt av saken. Inkludert flere av landets krisesentre. 

- Generelt har VO-linjen opplevd mye god respons. Filmene i sosiale medier har så langt blitt vist 1,3 millioner ganger, og det har vært et innleggsengasjement på 325 600 i form av delinger, reaksjoner, lenkeklikk også videre. Det som er viktig å påpeke er at det til tross for de gode resultatene er brukt lite penger på kampanjen, så dette er et viktig tema som engasjerer organisk, sier hun.

Se filmen her:

På bildet øverst ser du Martine Sorknes Ødegården (prosjektmedarbeider VO-linjen), Anne Gåsefra (prosjektmedarbeider VO-linjen), Julie Haatuft (prosjektleder VO-linjen), Helge Skivenes (kreatør/tekst Hyper), Johanna Nordberg Aas (rådgiver Hyper) og Martine Skjekkeland (Kreatør/AD Hyper) var noen av dem som var med på å tolke Vigelandsparken.