Analyse- og rådgivningselskapet Zynk har rekruttert tidligere statssekretær Saliba Andreas Korkunc. I Helse- og omsorgsdepartementet hadde Korkunc særlig ansvar for håndtering av koronapandemien.
Daglig leder og partner Guri Størvold sier i en melding at de med denne ansettelsen styrker kompetansen og posisjonen sin i helsenæringen, som er et viktig vekstområde for byrået fremover. - Hele helseområdet er i endring grunnet demografi, teknologisk endring, nye metoder og organisasjonsutvikling i sektoren. Selskaper, organisasjoner og tjenestene selv vil ha behov for å skape positiv endring gjennom strategisk kommunikasjon og politisk arbeid. Zynk er opptatt av å ha kompetansen som gjør oss til byrået med de beste rådgiverne på området. Fremover kommer vi til å jobbe målrettet mot å bygge særlig sterke team i utvalgte bransjer, og helsenæringen er en av disse, sier Størvold.
 
Har lang erfaring fra politikken
Korkunc var politisk rådgiver og statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet i stortingsperioden 2017 til 2021. Han kom da fra en stilling som kommunikasjonsrådgiver i Finansdepartementet.
 
I perioden 2012 til 2015 hadde Korkunc roller i politikken i Bergen, både som politisk rådgiver for helse- og omsorgsbyråden og stabssjef for byrådslederen.

Korkunc har en mastergrad fra NHH i Strategi, ledelse og økonomisk styring. Han har også vært rådgiver og partner i NOR PR.
- Jeg gleder meg til å jobbe i et av Norges fremste rådgivningsmiljøer sammen med så mange dyktige medarbeidere. Jeg ser spesielt frem til å bidra til selskapets satsing på helseområdet, og bistå kundene med mine erfaringer innen blant annet politikk og krisehåndtering, sier Korkunc.
- Godt rustet med Korkunc på laget
I Zynk skal Korkunc jobbe tett med seniorrådgiver Fredrik Wang Gierløff i å utvikle byråets helseportefølje. Gierløff jobbet som politisk rådgiver og statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet fra 2013 til 2017. - Helse- og omsorgsfeltet er preget av et krevende samspill mellom fag, forvaltning og politikk, som er vanskelig å forstå og navigere i uten selv å ha vært i sentrum av det. Kundene trenger råd og strategier som gir resultater, og med Korkunc på laget er vi svært godt rustet for å levere det, sier Gierløff.
 
 - Gjennom rollen som ansvarlig statssekretær for koronahåndteringen i Helse- og omsorgsdepartementet har Korkunc også en helt unik erfaring med krisehåndtering og beredskap i komplekse organisasjoner. Zynk skal være Norges ledende byrå på krise og beredskap, og Korkunc sin erfaring vil tilføre oss viktig kunnskap og erfaring, avslutter Størvold.
 
Korkunc er ilagt 6 måneders karantene av Karantenenemnda.