Saken oppdateres.

Førsteamanuensis Carl-Erik Grimstad er tilbake på Høyskolen Kristiania som en nyoprettet stilling som direktør for samfunnskontakt.

–  Å komme tilbake til Høyskolen Kristiania etter fire år på Stortinget har vært som å ta med meg flyttelasset og flytte inn i et nytt hus - mye velkjent, men med helt andre rammer og rutiner, sier Grimstad i en pressemelding.

Han fortsetter:

- Den profesjonaliseringen og struktureringen som begynte de siste årene før 2017 er kommet en lang vei, men samtidig opplever jeg at høyskolen har beholdt mye av sin helt egenartede vitalitet. Ikke minst er vi er på god vei til å bli Norges første arbeidslivsuniversitet, denne reisen vil jeg gjerne være med på.

- Unik kompetanse
Administrerende direktør Solfrid Lind er fornøyd med sin nyeste ansettelse.

- Carl-Erik Grimstad kjenner oss og sektoren svært godt, og med fire år på Stortinget bak seg har han en unik kompetanse som vil være nyttig i vårt arbeid med å bygge Norges første uavhengige universitet, forteller Lind.

Grimstad har en meget innholdsrik bakgrunn. Han har blant annet vært presseoffiser for den norske UNIFIL-styrken i Libanon (1985-86) sekretær for H.K.K. Kronprinsessen (1989-91), soussjef ved slottet (1991-93), reporter for TV2 i London (2001-02), varaordfører i Tjøme kommune (2015-2017) og nå sist sittet fire år som stortingsrepresentant for venstre og som medlem av Helse- og omsorgskomiteen på stortinget (2017-21).

Han er i utgangspunktet utdannet ved Universitetet i Oslo som candidatus rerum politicarum (cand.polit.), som er en samfunnsvitenskapelig utdanning. Han har sden 2010 undervist i journalistikk ved Høyskolen Kristiania, en stilling som han nå vender tilbake til, i tillegg til ansvaret og arbeidsoppgavene i hans nye stilling som direktør for samfunnskontakt.

- Relasjonsbygging er ikke salg 
På Stortinget har Grimstad først og fremst hatt fokus på helse- og omsorgssektoren, men han forteller at utdanningspolitikk har stått svært sentralt i hans politiske miljø.

- En samfunnskontaktstilling er på mange måter politisk håndverk i andre klær. Fra min plass på Stortinget vet jeg hvor viktig det er for representantene å ha et godt forhold til omverdenen når partier og komiteer skal stake ut retningen for vårt samfunn. Noen av de mest fruktbare innspillene til ny politikk har jeg mottatt fra dyktige representanter fra institusjoner og organisasjoner. På den annen side: å tilnærme seg Stortingsrepresentanter som om du skulle selge abonnement fra One Call, er dødfødt. Relasjonsbygging er ikke salg, men dialog i øye-høyde, sier han.

En utdanningsinstitusjon er ikke til for seg selv, men for samfunnet som helhet, ifølge Lind.

- Jevnlig dialog med myndigheter og andre samfunnsaktører er avgjørende for at vi skal kunne utføre vår misjon om å gi flest mulig anledning til utdanning og personlig utvikling i et livslangt læringsperspektiv, til det beste for samfunnet. Det er heldigvis ikke bare fremtidens studenter som vil nyte godt av Carl-Erik sitt arbeid for høyskolen. Han vil nemlig fortsette å undervise i tiden fremover, så mange av dagens studenter kan glede seg til å få en tidligere stortingsrepresentant som foreleser neste semester, avslutter Lind.