Rud Pedersen Public Affairs styrker fagområdene klima, energi og industri og inngår samarbeid med Aurora Energy Research. Ifølge en melding fra Rud Pedersen er Aurora et av de fremste kraftanalytikerbyråene i Europa.

- Partnerskapet er så spennende fordi det kombinerer Rud Pedersens solide kompetanse på politisk analyse og samfunnskontakt, med Auroras dyptpløyende ekspertise på energimarkedene og kvantitative modeller, sier Alexander Esser, Norden-leder i Aurora Energy Research.

Han mener «endringene i energiproduksjonen formes av både økonomi, politikk og teknologi.»

- Vi er overbevist om at samarbeidet med Rud Pedersen gjør oss i stand til å tilby en bredde i tjenestene til vår kunder, sier Esser.

- Dybdeinnsikt er sentralt
Tanken er å tilby norske og internasjonale selskaper både «samfunnspolitisk dybdekunnskap og innsikt i fremtidens energibehov og markedsmuligheter.»

- Dybdeinnsikt er sentralt både for egen virksomhet og for å lykkes med å skape en posisjon i markedet. For å skape budskap som gir gjenklang politisk og i den offentlige debatten må norske selskap ha solide fakta på bordet. Samarbeidet med Aurora gjør at denne verktøykassen blir enda større, sier Gørill Husby Moore, partner i Rud Pedersen.

Husby Moore leder Rud Pedersens satsing på energi, klima og industri-området, og er klar på verdien av det nye samarbeidet.

- Nerdefaktoren, som vi er så stolt av, økes nå ytterligere med Aurora på laget. Sammen kan vi gi solide tallgrunnlag, skissere ulike scenarier basert på ulike valg i kombinasjon med politiske analyser, noe som setter kundene bedre i stand til å fatte langsiktige og strategiske beslutninger. Rud Pedersen er et byrå med en helt nødvendig kombinasjon av fart og substans - med sterk seniorkompetanse og dynamiske folk som er «på ballen», sier hun.  

Rud Pedersen har så langt profilert seg særlig på «politikk, strategisk kommunikasjon, myndighetskontakt og kriseberedskap.»