Marianne Krey-Jacobsen begynner i Storm Communications som ny rådgiver. Hun har over ti års erfaring fra utenrikstjenesten og som rådgiver for ledelsen i Verdensbanken.

- Fra mine første samtaler med Marius og Per har jeg blitt imponert over hva Storm får til for kundene sine. Storms rådgivere er svært gode historiefortellere, som samtidig er eksperter på sine fagfelt, og denne kombinasjonen skaper resultater. Jeg gleder meg stort til å bli en del av dette fantastisk dyktige teamet, sier Marianne Krey-Jacobsen i en melding.

Storm Communications ble startet i 2018, og drives av partnerne Marius Parmann og Per Valebrokk. De to og andre ansatte i Storm eier byrået sammen med investor Petter Stordalen.

Krey-Jacobsen kommer fra stillingen som ambassaderåd ved Norges ambassade i Roma, hvor hun har hatt ansvar for ambassadens eksterne kommunikasjon, arrangementsvirksomhet og samarbeid med norsk næringsliv, samt jobbet tett med saker knyttet til bærekraft og det grønne skiftet.  Nå skal hun som rådgiver i Storm Communications bistå internasjonale og norske virksomheter blant annet i utfordringer knyttet til handelsrelasjoner, bærekraft, posisjonering og krisehåndtering.

- Marianne har en fantastisk energi og er utrolig lett å like, og vi gleder oss veldig over å få henne som en del av vårt voksende team. Innen vår bransje kommer hun med en unik erfaring med å bistå eksportrettede norske virksomheter, et bredt internasjonale nettverk og en kunnskap om internasjonal bærekraft og EUs taksonomi som vil ha stor verdi for mange av våre kunder, sier byråleder Marius Parmann.

Marianne Krey-Jacobsen har bred internasjonal erfaring både fra jobb og studier. Da hun var Utenriksdepartementet var hun rådgiver til daværende utviklingsminister Heikki Holmås før hun jobbet som diplomat i Kina, Singapore og til slutt Roma. Krey-Jacobsen var også tre år i Washington, der hun jobbet med store globale spørsmål i styret i Verdensbanken.

- Gjennomgående i min karriere har spørsmål om internasjonalt samarbeid for norsk næringsliv, omstilling til en mer bærekraftig fremtid og krisehåndtering stått sentralt. Sistnevnte var ikke minst tilfellet da jeg som en del av ambassaden i Roma var med på å få nordmenn trygt hjem fra Italia, som ble utrolig hardt rammet av pandemien, sier Krey-Jacobsen.

Krey-Jacobsen sier hun «brenner særlig for strategisk analyse og kommunikasjon, med fokus på bærekraft.»

- Alle vet at bærekraft er og vil bli enda mer sentralt for bedrifters lønnsomhet. Høstens klimatoppmøte i Glasgow vil sette dette ytterligere på agendaen. Da vil det for ledere være viktig med en god forståelse for de internasjonale prosessene som driver frem definisjonen av bærekraftig drift. Samtidig gjør behovet for omstilling i norsk økonomi at blir det stadig viktigere for norsk næringsliv å se utover landets grenser for å finne nye muligheter. Derfor tror jeg min internasjonale erfaring og kompetanse vil komme Storms kunder til gode.