Senterpartiets forslag om å forby statlige virksomheter å kjøpe kommunikasjonstjenester er en debatt som Arbeiderpartiets bør avvise i de pågående regjeringsforhandlingene, fordi forslaget er dårlig, dyrt og populistisk.

Hvert eneste år kjøper statlige virksomheter kommunikasjonsbistand for flere hundre millioner kroner for å få hjelp til å drive best mulig offentlig kommunikasjon.

Tar vi med kommuner og fylkeskommuners kjøp av samme type tjenester snakker vi om anstendige summer.

For enkelte byråer har det blitt big business å kjempe om offentlige kontrakter.

Å kjøpe tjenester fra dyktige PR-rådgivere bør staten fortsette med, fordi det gjør offentlige kommunikasjon bedre. I tillegg er det langt rimeligere enn om offentlig forvaltning skal ansette hundrevis av nye kommunikasjonsrådgivere.

Jeg mener politikerne på Hurdalssjøen Hotell heller bør diskutere en annen side ved kjøp av offentlige kjøp av kommunikasjonstjenester, nemlig åpenhet rundt byråenes kundelister. Det er en langt viktigere debatt.

Offentlig sektor kan og bør stille krav i anbudsdokumenter om at byråer som tilbyr dem sine tjenester, også praktiserer full åpenhet rundt hvem de jobber for.

Enkelte, men fortsatt altfor få byråer, praktiserer offentlighetslinjen i dag. Og fortsatt forsøker byråledere å opprettholde en mystikk rundt bransjen ved gjemme seg bak at kunden ikke ønsker at journalister og konkurrenter skal kjenne til hvem de kjøper bistand av.

Min erfaring er en helt annen.

Jeg har tidligere jobbet flere år i et byrå som konsekvent fulgte åpenhetslinjen. Åpenheten var en del av DNA-et vårt. Vi bisto ingen som motsa seg å stå oppført på våre nettsider. Så vidt jeg kjenner til var det ingen som snudde i døra fordi vi sto ved våre prinsipper om åpenhet.

Med jevne mellomrom blusser debatten om lobbyregister opp blant landets folkevalgte politikere. Politikere, røde som blå, kritiserer hemmeligholdet i bransjen. Nå har de muligheten til å gjøre noe med det.

I løpet av en drøy uke skal en ny regjeringsplattform være klar. Det er dokumentet som forteller hva Ap og SP vil gjøre de neste årene, og hva den vil bli vurdert etter.

De to partiene bør kjenne sin kjenne sin besøkelsestid å kreve åpenhet fremfor hemmelighold hos PR-byråer, som de neste årene vil tjene flere hundre millioner kroner på offentlige kampanjer og bistand.

Det er på tide at offentlig sektor bruker innkjøpsmakten sin og krever åpenhet i samtlige anbud om kjøp av konsulentbistand. Grip sjansen.

Lars Joakim Hanssen er tidligere statssekretær og politiker for Fremskrittspartiet.