De tre nye partnerne i PR-byrået Kruse Larsen er Anne Therese Gullberg, Christopher Amundsen Wand og Petter Kvinge Tvedt. De har alle jobbet i Kruse Larsen i en periode.

- Dette er et svært viktig, og nytt steg for Kruse Larsen, der vi bredder partnerskapet med tre dyktige seniorrådgivere og ledere. De kommer til å sikre at kundene får et enda bedre og bredere, men også mer spisset tilbud, sier styreleder i Kruse Larsen, Lisbeth Berg-Hansen, i en pressemelding.

Gullberg har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitet i Oslo, og har jobbet 13 år som forsker ved CICERO Senter for klimaforskning. Hun har vært seniorrådgiver i Kruse Larsen siden februar 2019

Tvedt har vært politisk rådgiver og statssekretær i Finansdepartementet i fem år, og var sentral i posisjoneringen av partileder Siv Jensen og FrPs strategi- og kommunikasjonsarbeid i regjering. Han begynte som seniorrådgiver i Kruse Larsen i april 2019. 

Wand har vært fagansvarlig for arbeid med politikk, myndighetskontakt og påvirkning i Geelmuyden Kiese, og kom til Kruse Larsen høsten 2018. Han har også lang erfaring fra Høyre.

Kruse Larsen har i dag 20 ansatte og omsatte for 46,3 millioner i 2020. Datterselskapet Pressure, som er spesialisert på digital politisk påvirkning, hadde sitt første fulle driftsår i 2020, med en omsetning på 7,3 millioner kroner. Pressure har seks fast ansatte rådgivere fra høsten av.

- Vi har aldri hatt noe mål om å bli spesielt store, men vi utvikler oss og ansetter i tråd med behovene til kundene våre. Nå ser vi frem til at både ansatte og kunder kan møtes og omgås igjen. Det har vært et stort savn, sier Berg-Hansen.