PR-byrået Zynk styrker seg på rådgivning og analyse med ansettelsene av forsker Henrik Schwabe som ny senioranalytiker og ansvarlig for byråets stordata- og maskinlæringstjenester, og rådgiver Elise Møvik fra Aibel for å jobbe med byråets kunder innen grønn industri og bærekraftige løsninger. 

- Vi ruster med dette opp både kompetansen og kapasiteten på noen av våre viktigste fag- og bransjeområder. Henrik har en veldig spennende bakgrunn som forsker på digitalisering og kunstig intelligens som vil bidra til å videreutvikle våre tjenester basert på stordataanalyser. Elise har erfaring fra den viktige leverandørindustrien, som står midt i omstillingen fra oljealderen til fornybar energi og grønn industri, sier daglig leder i Zynk, Guri Størvold.

Schwabe har bakgrunn som kommunikasjonsrådgiver i oljeselskapet DNO og kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese, og har en doktorgrad fra Senter for teknologi- innovasjon og kultur (TIK) ved Universitetet i Oslo. 

- Jeg kjenner Zynk både som byrået vi brukte i DNO og fra tiden som forsker. Zynk var først ute og er ledende i bransjen på bruk av stordata språkanalyser og maskinlæring for å forstå endringer i folks holdninger og atferd. Denne type analyser har stor verdi i en stadig mer kompleks verden. For meg er det åpenbart at dette er fremtiden og at det vil endre både analyse- og kommunikasjonsfaget. Det er en reise jeg har lyst til å være med på og bidra til å forme, sier Henrik Schwabe.

Elise Møvik har en master i medievitenskap fra Universitetet i Bergen og bakgrunn fra Sjøforsvaret.

- Omleggingen til en mer bærekraftig verden og mulighetene som ligger i etableringen av nye, grønne industriarbeidsplasser i Norge er både spennende og viktig. Denne transformasjonen er avhengig av god kommunikasjon både internt i bedriftene og mot omverden. Zynk jobber med mange av de mest spennende grønne industrietableringene i Norge i tillegg til andre bedrifter og bransjer som omstiller seg til en mer bærekraftig drift. Jeg gleder meg til å bruke min erfaring fra Aibel i disse prosjektene, sier Møvik.

Zynk avsluttet 2020 med å levere sitt hittil beste resultat med en byråinntekt på over 50 millioner kroner og et resultat før skatt på 22,6 millioner. Tidligere i år hentet de inn Equinor som ny kunde, så ingenting tyder på at veksten stanser her.

Les mer: Zynk kaprer ny gigantkunde og leverer nytt rekordresultat