Dokumentarfilmskaper og tidligere Gullruten-vinner, Mari Storstein, har regissert tre kortfilmer som en del av en Redd Barnas nye kampanje #fritidutenfordommer.

Kampanjen handler om hvordan barn og unge med nedsatt funksjonsevne utestenges fra fritidsarenaen på grunn av fordommer og manglende kunnskap fra voksne. Kortfilmene er ifølge Redd Barnas kampanjeleder, Ane Aamodt, basert på sanne historier der barn og unge med nedsatt funksjonsevne forteller om det å ikke delta på fritidsaktiviteter på lik linje med andre barn. 

Historiene er et knippe av de mange historiene som kommer frem i Redd Barnas nye rapport, «Fritid uten fordommer». 

- En rekke kjente skuespillere har stilt opp i prosjektet, deriblant Anders Baasmo Christensen og Sjur Vatne Brean. Storstein har tidligere laget dokumentarfilmer, men denne gangen bruker hun fiksjonsformatet og ønsker å vekke folk gjennom å en rekke fortellergrep for å skape en hardtslående «vekker»-effekt, hvor hun synliggjør fordommene og diskrimineringen mange barn og unge med funksjonedsettelser daglig blir møtt med både på skolen og på fritida, sier Aamodt.

Ønsker å bevisstgjøre voksne
Formålet med kampanjen er i følge Redd Barna å bevisstgjøre voksne og beslutningstakere om hva slags fordommer de unge møter på i fritiden. 

- Vi ønsker økt bevissthet og kunnskap om tematikken, og kampen mot fordommer er en felles kamp, sier Aamodt.

- Her kan hver enkelt gjøre en innsats, både med å legge til rette for deltakelse for alle barn, men også å bruke stemmen sin og si fra.

Kortfilmene er planlagt å brukes i skolesammenheng, i møter med politikere, i møter med kommuneansatte, instruktører og foreldre. 

- Storstein er selv sterkt engasjert i tematikken som belyses i filmene og kampanjen for øvrig. Storstein har selv erfart å bli diskriminert på grunn av sin nedsatte funksjonsevne, og hun har tidligere delt sine meninger og erfaringer, blant annet fra scenen da hun mottok Redd Barnas barnerettighetspris i 2019, sier Aamodt.