Uloba – Independent Living Norge jobber for funksjonshemmedes likestilling og frihet og at funksjonshemmede med assistansebehov skal få leve et fritt og selvstendig liv med borgerstyrt personlig assistanse (BPA). Mediehuset deres skal utfordre den klassiske fremstillingen av funksjonshemmede som offer eller helt. Målet er å sette dagsorden og skape oppmerksomhet  både i egen målgruppe, i samfunnet og i media, og bli et sentrum for kunnskapsutvikling og kunnskapspåvirkning,

- Vår rolle er å skape den vanlige samfunnsborgeren, som er i jobb, er i utdanning, har familie og lever et allment liv, sier Ståle Bratlie, som er visegeneralsekretær i Uloba.

Men etter nesten ett år med leting, har det vist seg vanskelig å ansette en leder av satsingen som både har kompetansen Uloba leter etter, og som selv har erfaring som funksjonshemmet.

- Omtrent 20 prosent av Norges befolkning er funksjonshemmede. Det burde derfor være mulig å finne kandidater, men vi starter nå å frykte at kommunikasjonsbransjen er langt unna å representere befolkningen. Vi håper vi tar feil, sier Bratlie.

Han fortsetter:

- Det har vært en debatt om mangfold i medie- og kommunikasjonsbransjen, men funksjonshemmede er helt utelatt fra den. Hvorfor er de sånn at den største minoriteten er ekskludert fra debatten? spør han.

- Har det vært vanskeligere for dere å besette denne stillingen enn andre type stillinger dere har?

- Ja, det vil jeg si.

- Ekskludert fra miljøet
Uloba har brukt rekrutteringsbyrået Teft i prosessen og ha annonsert i Kampanje, Finn, sosiale medier og LinkedIn. Gjennom flere runder med annonsering hvor funksjonshemmede har vært oppfordret til å søke har de ikke mottatt noen søknader fra funksjonshemmede, men mange ikke-funksjonshemmede har søkt.

- Hvorfor tror du det er sånn?

- Det er vanskeligere å fullføre høyere utdanning for funksjonshemmede. Nåløyet for å komme inn i arbeidsmarkedet er trangere. Dette er en debatt som ikke har vært spesielt levende i kommunikasjons- og mediebransjen, sier Bratlie.

Generalsekretæren har en hypotese om at dette er en bransje hvor det lønner seg å være i de strategisk riktige miljøene.

- Det kan handle om at dette er en bransje som klassisk rekrutterer seg selv, og da blir det forsterket dersom man allerede er ekskludert fra miljøet.

- Hvorfor er det viktig for dere at akkurat denne stillingen fylles av noen som er funksjonshemmet?

- Vi sier at alle i ledende stillinger hos oss bør være funksjonshemmet, og grunnen til det er at jo mer du har kjent dette på kroppen, jo tydeligere blir du i uttrykksmåten din og formidlingen av dette. Du må ha kjent på kroppen den diskrimineringen og barrierene du møter i samfunnet. Det gjør noe med deg som person.

Therese Manus (Mal_980x674).jpg

Har startet arbeidet: Mangfoldsarbeidet Kommunikasjonsforeningen er med på inkluderer folk med funksjonsnedsettelse, men de er ikke fokuset, forteller leder Therese Manus.

- Vi er ikke gode nok
I kjølvannet av fjorårets debatt om mangfold, som tok utgangspunkt i etnisitet, satte Kommunikasjonsforeningen, Kreativt Forum, Annonsørforeningen og Grafill seg ned for å løfte arbeidet på tvers av bransjen.

Leder av Kommunikasjonsforeningen, Therese Manus, forteller at de har vært opptatt av å gjøre definisjonen av mangfold så vid som mulig, og at den også inkluderer folk med funksjonsnedsettelse, men at fokuset enn så lenge er å tilrettelegge for mer etnisk mangfold.

- Det betyr ikke at lærdommen ikke kan brukes på flere felt, understreker hun.

På et frokostmøte i januar hadde de med seg Telenor som presenterte sitt arbeidstreningsprogram Open Mind, som både har personer med nedsatt funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn fra ikke-EU-land som, målgruppe.

- Tror du døra har vært for smal i bransjen for folk med funksjonsnedsettelse?

- Det har jeg for lite kunnskap om, men den har vært for smal til at de du henviser til har klart å finne den personen de har vært på jakt etter.

Manus kjenner til flere medlemmer av foreningen med nedsatt funksjonsevne.

- Men det er klart at bransjen vår i utgangspunktet er for homogen. Vi er ikke gode nok og trenger mer variasjon fra ulike typer mennesker.

Vil se mot Sverige og Danmark
Ståle Bratlie i Uloba gir ikke opp jakten, men åpner for å utvide feltet noe.

- Hvor mye har dette forsinket arbeidet med å nå målene dere har satt?

- Det forsinker det strategiske arbeidet og utviklingen i hvert fall med et halvt år.

- Har du fortsatt et håp om å finne noen?

- Ja, jeg har det og vi er motiverte og positive til en runde til. Kanskje beveger vi oss mot Sverige og kanskje mot Danmark. Vi får se.

Ståle Bratlie Eivor Eriksen2.jpg

Fortsetter letingen: Ståle Bratlie i Uloba er fast bestemt på å finne en medieleder med funksjonshemming. - Du må ha kjent på kroppen den diskrimineringen og barrierene du møter i samfunnet, sier han. Foto: Eivor Eriksen