Nyheten om at DNB kjøper Sbanken fikk mye oppmerksomhet i april. Sbankens kunder hadde lite pent å si om DNB. Banken har også fått kritikk for rentene og for rådene Silje Sandmæl gir. Når man driver bank fra A til Å, er det mye som kan kritiseres.

Man skulle tro at dette hadde svekket bankens omdømme betydelig, men slik er det ikke. Apeland måler omdømmet til Norges viktigste virksomheter løpende med måleverktøyet Traction, og vi kan dermed se folkets vurdering av DNB til enhver tid.

DNB har et godt omdømme, med en omdømmescore på 66 i Traction-skalaen. Banken nyter stor tillit, og har bedre omdømme enn konkurrenten Nordea og andre store selskaper, som Equinor. I tillegg til høy tillit, oppfattes innovasjon som en av DNBs sterkeste sider.

Vår generelle erfaring etter mange år med omdømmemålinger er at det skal mer til enn noen få mediesaker til for å styrke eller svekke en virksomhets omdømme vesentlig.

Et godt omdømme bygges over tid, og tåler en trøkk. Vårens målinger av DNB bekrefter dette.

Les også: - Sbanken løper etter pengene og blir spist av sin egen reklamekampanje