Begreper som «velferdsprofitører» og «velferdsprofitt» dukker ofte når private barnehager diskuteres. Men i en kampanje fra Private Barnehagers Landsforbund (PBL) rettes søkelyset mot private barnehagers rolle knyttet til dagens barnehagedekning og peker samtidig på hvor utfordrende verden hadde vært uten barnehager. Aurora Dyrnes, markedssjef i PBL, forteller at mer enn halvparten av landets barnehager er private.

- Barnehagene er utrolig viktige for barna og familiene, og også en forutsetning for at samfunnet skal kunne fungere som det gjør. De aller fleste nordmenn har forstått at det er viktig med både offentlige og private barnehager, viser våre tall, sier markedssjefen Dyrnes.

Hun er ikke spesielt glad for hvordan enkelte politikere beskriver de private og kommersielle barnehageaktørene.

- Det at enkelte politikere forsøker å skape et inntrykk av at private barnehager er et samfunnsproblem. Dette er en oppfatning bygget på ideologi og ikke fakta, som vi vil til livs, legger Dyrnes til.

- Villeder folks holdninger
Noen av de ivrigste motstanderne av barnehagedrift i privat, kommersiell regi er å finne i partilederne i SV og Rødt, Audun Lysbakken og Bjørnar Moxnes, som begge har gått langt i å snakke om «velferdsprofitt» og «velferdsprofitører» i forbindelse med de kommersielle, private aktørene.

- Ved å ikke skille mellom kommersielle og ideelle private barnehager, bidrar PBL med på å villede om folks holdninger, og det er alvorlig. Problemet med de kommersielle barnehagene, men ikke de ideelle, er at store konsern som eier flere hundre barnehager kan tappe barnehagene for penger til sin egen lomme, for eksempel ved å ha lavere bemanning per barn, og mer ufaglærte som ansatte, og det går ut over barna, sier SV-lederen.

Han er ikke enig i merkelappen PBL setter på motstanderne og at det kun handler om «idelogi, og ikke fakta».   

- Det er fakta at store summer av offentlige skattepenger går til privat berikelse, ikke til barnas beste. Dette er en uønsket samfunnsutvikling som også PBL bør ta innover seg. Stadig flere kommunale tilbud overtas nå av de store nasjonale og internasjonale velferdskonsernene, og dette gir de store barnehagekjedene nye kunder på sølvfat. Vi har laget et system som gjør kommunene hjelpeløse med de store konsernene. Sånn kan vi ikke ha det, sier Lysbakken.

- Prøver å vri og vende på fakta
Rødt-leder Bjørnar Moxnes har gått så langt som å si at «velferdsprofitt er svindel med folks skattepenger.» Moxnes’ partikollega, Seher Aydar, som til daglig er vara til Stortinget og 2. kandidat for Rødt i Oslo, reagerer i tråd med sin partileder.

- PBL prøver å vri og vende på fakta for å støtte opp om interessene til de kommersielle barnehagekjedene som dominerer foreningen, sier hun til Kampanje.

Hun mener foreningen skyver de private, ideelle barnehagene foran seg for å gi inntrykk av at også de kommersielle aktørene har støtte i befolkningen.

- Jeg ser frem til den dagen PBL slutter å tåkelegge de reelle uenighetene rundt hvem som bør få tilskudd til å drive barnehager. Først da vil vi få en faktabasert debatt, fortsetter hun.

- Barn har det bedre i barnehagen
Når det gjelder den nye PR-kampanjen til PLB så er den et resultat av samarbeid mellom PBL og tre mindre byråer: Storycraft, U Oslo og Pluss Lyberg.

- For oss som et lite byrå er det moro å vise at vi kan komme med ambisiøse løsninger på en stor utfordring. Nettopp fordi vi er små og uavhengige velger vi akkurat den spisskompetansen vi behøver for å løse oppdraget best mulig, sier Terje Johansen i Storycraft.

I en melding fra PBL vises det også til en undersøkelse gjort av YouGov der det kommer frem at «nesten halvparten av befolkningen er positive til private barnehager, mens under én av fem er negative.»  Storycrafts Terje Johansen tror det er lett å ta barnehageplassen for gitt i det daglige.

- Det er faktisk under 20 år siden så mange som fire av ti barn var uten barnehageplass. Takket være barnehageforliket og fremveksten av private barnehager har mer enn ni av ti plass i dag, sier Johansen og sier som slagordet i kampanjen:

- Barn har det bedre i barnehagen, legger han til.

- De ideelle trekker opp
Tilbake hos Rødt mener Aydar resultatene fra YouGov-undersøkelsen er uinteressante.

- De skiller ikke mellom de kommersielle barnehagene og de private, ideelle barnehagene. Det er her det interessante skillet går, mellom de som er nødt til å ta profitthensyn og resten, sier hun.

Tidligere undersøkelser viser, ifølge Aydar, at mange av de private, ideelle barnehagene ofte er godt likt.

- Sånn sett er det ingen overraskelse at mange i undersøkelsen sier de er positive til private barnehager, siden de ideelle trolig trekker opp.

Her kan du se den nye PR-filme fra Private Barnehagers Landsforbund.