I dag skriver VG om hockeymamma og Arbeiderpartiets helsepolitiker Tuva Moflag som kritiserer regjeringens korona-kommunikasjon. Både på Østlandet og Vestlandet er kommuner plassert i ring 1 og ring 2, avhengig av hvor tett de er på smitteutbruddene. Innenfor disse ringene er det nå fire tiltaksnivåer: A er særlig høyt, B er høyt, C er ganske høyt og D er noe høyt.

- Nå er det komplett kaos. Første bud i krisekommunikasjon er å være tydelig, men dette er en tall- og bokstavsuppe, sier stortingsrepresentanten til VG.

Helseminister Bent Høie (H) sier seg ikke enig i at kommunikasjonen om coronatiltak er forvirrende, og viser til at hovedtilbakemeldingen er at folk har oppfattet kommunikasjonen som god.

- Jeg forstår veldig godt at når det skjer endringer i smittesituasjonen og tiltak, så tar det tid før folk får satt seg inn i det, sier han til NTB.

Både FHI og Helsedirektoratet anbefalte kun to tiltaksnivå da covid-forskriften skulle reguleres fra 3. februar, men Helse- og omsorgsdepartementet ville det annerledes. Til departementet skrev Helsedirektoratet at «et todelt system er også enklere i forhold til kommunikasjon. Et firedelt system kan bli komplisert».