I dag presenterte regjeringen nye koronatiltak: Nå er det tiltaksnivå A, B, C og D som gjelder, sammen med ring én og ring to. Førstelektor i retorikk ved Høyskolen Kristiania, Kjell Terje Ringdal, tror farger, ringer og bokstaver kan føre til en «korona-tretthet» blant befolkningen.

- Kommunikasjon betyr «å gjøre felles», det er utgangspunktet. Det betyr i praksis at det å være regjeringen nå betyr å være ansvarlig for å skape et stort «vi», sier Ringdal.

Dersom man evner å skape dette vi’et, oppstår det en felles forståelse og mulighetene for at man blir hørt øker, ifølge Ringdal.

- Nå er det nok en fare for at regjeringen har støtt på en befolkning som har en slags koronatretthet, og som har en følelse av at ting begynner å bli komplisert. Kombinasjonen av tretthet og komplekse tiltak gjør at det er vanskeligere enn det var for noen måneder siden, mener han.

Videre tror han at reglene har blitt Joker Nord-aktig i sin form:

- I likhet med sketsjen, der det er umulig å vinne, dukker regler og ting opp, som gjør at det er enda vanskeligere å forstå og akseptere. Den situasjonen er der fortsatt, sier han. 

- Jeg tror de færreste klarer helt å forstå både trafikklys-reglene, bokstavene og ringene. Farger, tall og bokstaver. Når disse tre tingene beveger seg vet man ikke helt hvor du er, hva som skjer eller hvilke regler som gjelder, sier Ringdal.

Han beskriver dette som pandemiens utgave av DaVinci-koden:

- Du må knekke koden for å forstå.

Samtidig understreker han at han ikke mener dette er lettvint.

- Det er vanskelig både for avsender og for mottaker, sier han.

Kritisk;

Retorikkprofessor mener koronareglene og kommunikasjonen begynner å bli vel vanskelig å forstå for befolkningen. - Du må knekke koden for å forstå, sier han.

- Får ikke mer enn fire
Fredrik Hannestad, daglig leder i PR-byrået Apriil, trekker frem at det i én periode kommuniseres ett regime på organisering, mens det i en annen periode gjøres på en annen måte. Han tror de som følger godt med i det offentlige ordskiftet får med seg hva ordbruken betyr.

- Men det er også mange som ikke er så oppdaterte som da lettere vil kunne falle av, fordi de ikke helt forstår eller får med seg alle nyansene når det blir mer komplekst, legger han til.

Når det gjelder kommunikasjonen generelt fra regjeringen er Hannestad imponert, og mener bildene de bruker er gode.

- Men det slo meg da jeg så på kartet over ring én og ring to på Vestlandet, at det er veldig lite som minner om ringer. Ring én er tre adskilte kommuner uten felles kommunegrense, og det blir tre klatter. Det gir ikke riktige assosiasjoner med «ring», mener han.

På spørsmål om han kan gi kommunikasjonen et terningkast forteller han at bokstav-taktikken trekker veldig ned, mens ringene trekker veldig opp.

- Hadde de beholdt kun ringene ville jeg gitt en sterk femmer, men fordi de også har bokstavene får de ikke mer enn fire, sier han.

Vanskelig situasjon
Professor på institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, Øyvind Ihlen, er enig i at vi nå står i en vanskelig situasjon, da særlig regjeringen og helsemyndighetene. Han mener det er en fordel å teste om ting funker eller ikke funker.

- Når det er sagt så er det ikke veldig revolusjonerende å si at det er komplisert når man har mange slike ting å forholde seg til, sier han.

Samtidig mener han det er viktig å holde døra åpen for at folk faktisk kan henge med i svingene, men legger til:

- Det er klart at jo mer komplisert man gjør det, jo større er faren for at ikke alle henger med, sier Ihlen.