PR-byrået Corporate Communications hadde byråinntekter på 52,4 millioner kroner i 2020, en økning på to prosent fra året før. Driftsresultatet endte på elleve millioner kroner i 2020, mot 11,2 millioner i 2019.

- I juni sa jeg i et intervju at det ikke var realistisk med vekst i år. Vel, jeg tok feil. Etter et koronapreget andre kvartal, tok aktiviteten seg voldsomt opp utover høsten. Det gjaldt spesielt innen finansiell kommunikasjon og investorrelasjoner, hvor vi har bistått i forbindelse med opp mot 20 børsnoteringer det siste halvåret. Men også mer generelt økte farten markant etter sommeren, og vi opplever for eksempel høy aktivitet når det gjelder bærekraftsrelaterte oppdrag, sier Are Slettan, daglig leder og partner i Corporate Communications i en melding.

Noen av selskapene som Corporate Communications har bistått er Cambi, Play Magnus, TECO 2030, Agilyx, Ocean Sun, House of Control, Cyviz og Skitude.

Blitt flere ansatte
Corporate Communications bistår kunder med kommunikasjons- og medierådgivning, finansiell kommunikasjon, krisehåndtering, samt samfunns- og myndighetskontakt. Selskapet har nå 23 ansatte og det var en økning på to ansatte sammenlignet med for ett år siden. 

13 av dagens ansatte er partnere, som dermed er med å eie selskapet.

- Gjennom 2020 har vi rigget oss for ytterligere vekst. Vi valgte å se etter muligheter fremfor å kutte kostnader og permittere folk. Tvert om har vi gjort mange spennende ansettelser, nå sist Marianne Stigset fra Aker-konsernet og Jan Ottesen fra Gambit Hill+Knowlton. Vi har også utvidet lokalene for å gi oss mulighet for videre ekspansjon, og vi gleder oss til å invitere kunder og kontakter til forsinket innflyttingsfest så snart det blir mulig, sier Slettan.

Her kan du se alle tallene til Corporate Communications for 2020. Alle tall i MNOK. 

Corporate  2020 2019 Endring i %
Omsetning 53,2 53,8  
Driftsresultat 11,0 11,2  
Res. før skatt 11,0 11,2