Trym Haakon Blaauw er ansatt som juniorkonsulent i GK fra 2. august. Han var intern høsten 2020, og ble tilbudt fast jobb etter å ha fullført mastergraden i industriell økonomi og ledelse ved NTNU.

- Jeg har vært mange steder, men det er ingen som har kunnet tilby det GK tilbyr, særlig når det gjelder miljøet blant de ansatte. Jeg har en litt annen bakgrunn enn de fleste som er her, og tror jeg kan bidra med noe som er viktig for arbeidet vi gjøre, sier Blaauw i en pressemelding.

Blaauw har spesialisert seg innen databasert analyse. Han har også engasjert seg i flere oppstartsprosjekter ved siden av studiene. Det siste halve året har han delt tiden mellom privatundervisningstjenesten Realfagshjelpen, hvor han tidligere har vært daglig leder, og den digitale undervisningsplattformen EdYou, som han var med å grunnlegge.

- Vi har vært veldig utålmodige etter å få Trym på plass. Han tar med seg kompetanse som er viktig når vi skal utvikle fagområdet innsikt og analyse videre. I GK tror vi at bedre informasjon gir bedre beslutninger og et bedre samfunn. Vi gleder oss over å ha Trym med på laget, sier Marit Høvik Hartmann, Managing Partner i GK.

Satser på analyse
De siste årene har GK satset tungt på fagområdet innsikt og analyse, og hentet inn folk med spisskompetanse innen økonomi, statistikk, markedsforskning og journalistikk. Satsningen er ledet av fagansvarlig Martin Langaas.

- Det er et fagområde i sterk vekst. Vi skiller oss ut fordi vi ikke bare kan tilby samme type grundige analyser som man tidligere måtte gå til analysebyrå for, men også har rådgivnings- og kommunikasjonsforståelsen til å hjelpe bedriftene å handle basert på innsikten, sier Langaas.

GK gjennomfører blant annet en større analyse for strømselskapet Elvia, der de følger tusenvis av strømkunder over ett år for å finne ut hva som driver folks holdninger til å spare strøm. Selskapet har også hjulpet større kunder med markedsanalyser, finansielle analyser og utredninger.

Ifølge Langaas skaper satsningen helt nye muligheter.

- Når vi kan komme inn tidlig, kan vi ikke bare hjelpe kundene med å forstå informasjonen de allerede har, men også med hva de må gjøre for å få den informasjonen de trenger. Det gjør at vi ikke bare kan svare på spørsmål om «hva», men også om «hvorfor» og «hvordan».