Onsdag morgen gikk Sosialistisk Venstreparti (SV) hardt ut mot Fremskrittspartiet (FrP) over en dobbeltsidig annonse i Aftenposten. Der pekte de på at flertallet av skattebetalerne ville fått lavere skatt med deres forslag, enn de har fått med budsjettene FrP har støttet.

«Takk for at dere setter skatt på dagsordenen, FrP. Den debatten taper dere», lyder overskriften i SVs annonse mot FrP.

- Annonsen vi har i dag, er et svar på en kampanje FrP kjørte mot oss i de samme avisene i helgen, der de kom med misvisende påstander om SVs skattepolitikk. Vi mener det er viktig å rette opp i disse påstandene og bildet Frp prøver å skape, nemlig at de er et parti for vanlige folk. Sannheten er at de gir skattelette til de rikeste og velferdskutt til de med minst, mens SVs opplegg gir mindre skatt og mer velferd til de aller fleste, sier partisekretær i SV, Audun Herning, til Kampanje.

FrPs annonse, som stod på trykk i VG denne helgen, var et stikk mot at «sosialistene» fra Rødt, SV og MDG, som ligger godt an på meningsmålingen, vil øke skatter og avgifter. FrP på sin side hevder at de i stedet vil la folk beholde pengene sine selv.  

- Må rette opp feil påstander
Herning forteller at de er forberedt på det meste av angrep fra andre partier mot SV i valgkampen.

- Særlig når det gjelder Frp som forvarer av usosiale kutt og skattekutt de har gitt til de aller rikeste, sier Herning.

- Kommer det flere spark mot Frp og andre partier fra SV i valgkampen? 

- Vi er hele tiden beredt til å rette opp i feil påstander om vår politikk. Vi er også alltid klare til å debattere skatt og fordeling med høyresiden, og stiller når som helst til debatt om det, sier partisekretæren.

Tøff tone:

Fremskrittspartiet legger ingenting i mellom i sin nye reklamekampanje. Her nettversjonen av annonsen som også stod på trykk i VG lørdag 7. august.

- Rører ved noe viktig
Markedssjef Helge Fossum i FrP mener at annonsen deres viser at partiet rører ved noe viktig i årets stortingsvalg. I annonsen til FrP lørdag stod blant annet «Aldri før har vi ståt i fare for at sosialistene i Rødt, SV og MDG kan få stor innflytelse som nå». 

- Jeg tenker at det viser at vi rører i noe som er ganske viktig i valget. Får Rødt, SV og MDG oppslutning som de får på meningsmålingene om dagen kan de få mye innflytelse, og det vil få stor betydningen for blant annet skattepolitikk, innvandringspolitikk og folks valgfrihet i helsesektoren. Mange av disse sakene vil ha stor påvirkning på folks hverdag, sier Fossum.

Verken SV eller FrP vil svare på hvor mye penger de bruker på annonsekrigen som nå har rullet i blant annet Schibsted-avisene VG og Aftenposten.

- Tror dere denne type annonser, hvor dere går hardt ut mot motstanderen, funker?

- Vi har denne annonsen også har vi andre type annonser. Det handler om å vise vår politikk og forskjellene mellom oss og sosialistene i Rødt, SV og MDG som Ap og Sp i stor grad vil være avhengig av. Men SV viser at den er lest og at det opptar de, når de bruker energi på å svare på denne måten, sier Fossum.

Om det blir nye angrep mot venstresiden fra FrPs partikontor, svarer Fossum følgende: 

- Vi kommer til å ha fokus på å fremme det vi mener i samfunnsdebatten. Vi ønsker blant annet å redusere skatter og avgifter og vi vil komme med andre saker også, men om vi får en annonsekrig med svar frem og tilbake vil tiden vise, sier Fossum.

Uenige om politiske reklame
En slik annonsekrig på reklameplass ville ikke vært mulig på TV siden norsk lov har et reklameforbud mot politiske TV-kampanjer. Men i avisene derimot er det fritt frem, noe de siste dagene har vært et eksempel på. Helge Fossum mener det er galt å skille mellom medier på dette området.

- Vi ønsker mindre regulering, vi har vært åpne for å fjerne forbudet, sier Fossum.

SV på sin side er som i skattepolitikken også i denne saken på motsatt side av FrP. Partisekretær Audun Herning sier at SV «har generelt vært imot politisk reklame».

- Men når det er lov så må vi bruke de samme virkemidlene som andre politiske partier. Når politisk reklame brukes som Frp bruker det, med å faktisk spre misvisende og løgnaktig informasjon, så viser det de problematiske sidene med politisk reklame. Vi må som de andre partiene forholde oss til de spillereglene som er når det gjelder valgkamp, og har i år med de begrensingene pandemien har gitt, brukt mer penger på reklame enn vi tidligere har gjort, sier Herning. 

Fossum reagerer imidlertid på påstander om «misvisende og løgnaktig informasjon.»

- Det er ikke løgn når SV i sine egne budsjetter og program forfekter økninger på 24 milliarder i skatt og avgift som vil kunne bety økt skattesats fra 22 til 23 prosent, inntektsbeskatning av bolig, dyrere bensin og diesel, gjeninnføring av arveavgiften og økt flypassasjeravgift og CO2-avgift. Det er for øvrig en kjent sak at FrP vil redusere skatter og avgifter. Så det er ingen løgn her. Kun påpekning av fakta, svarer Fossum.