Årets valgkamp er i full gang og denne uken gikk startskuddet for at stemmeberettigede kunne forhåndsstemme. Samtidig starter også Valgdirektoratet opp sin kampanje for å få folk inn i stemmelokalene og frem mot valgdagen den 13. september bruker valgdirektoratet seks millioner for å få folk til stemmeurnene.

Kommunikasjonssjefen i Valgdirektoratet, Kristina Brekke Jørgensen, forteller at kampanjen startet ved forhåndsstemmestart og at den pågår i mange plattformer. Informasjonskampanjen fra Valgdirektoratet handler om å gi velgere informasjon om hvor og når de kan stemme. 

- Vi har en informasjonskampanje. Kampanjen går fra forhåndsstemmestart, og du kan se kampanjen blant annet på sosiale medier, annonser i nettaviser, papiraviser, riksmedier og lokale medier, i bybildet i byer over hele landet og i podkaster. Vi har også mange andre kommunikasjonstiltak, som tilskuddsordning, kunngjøringer, valg.no og informasjonsbrosjyrer på flere språk, sier Jørgensen.

Jørgensen forteller at det er viktig at alle velgergrupper får god informasjon før valget. 

Valgdeltakelsen i Norge har vært rett så stabil de siste par gangene med et fremmøte på i overkant av 78 prosent, men blant førstegangsvelgere er oppslutningen langt lavere. Tall fra SSB viser at valgdeltakelsen blant førstegangsvelgere i 2013 var på 53 prosent, men denne økte i 2017 til 68 prosent.  Nå gjenstår det å se om valgdeltakelsen nok en gang vil øke blant førstegangsvelgere etter kampanjen til Valgdirektoratet.

Her ser du en tabell over valgdeltakelsen til førstegangsvelgere ved de to siste stortingsvalgene. 

Valg Oppslutning i %
Stortingsvalg 2013 53
Stortingsvalg 2017 68

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Digitale valgkort og korona
Nytt av året er også at det digitale valgkortet som mange har fått tilsendt elektronisk noe som også vektlegges i den nye kampanjefilmen. Jørgensen viser til informasjon som er relevant for velgerne før de stemmer.  

- Er koronarestriksjoner i fokus rundt valget for deres del?

- I alle informasjonstiltak og i kampanjen har vi med informasjon om at det er trygt å stemme og at man må følge lokale og nasjonale smittevernregler når man skal stemme på vårt informasjonsmateriell som brukes i kampanjene. Sammen med kommunene informerer vi også om at personer som er syke, i isolasjon eller i karantene ikke skal stemme i ordinære valglokaler, men at de må ta kontakt med kommunen sin for å stemme, sier kommunikasjonssjefen. 

Se den nye filmen til Valgdirektoratet her.