Tidligere markeds- og kommunikasjonsdirektør i Fox Networks Group Norden, Tanja Schøien, åpner døra til Nr. 17, et nytt kommunikasjonsselskap som allerede er i gang med kundeoppdrag og samarbeidspartnere.

Navnet er inspirert av FNs bærekraftmål nummer 17, som nettopp peker på samarbeid som en nøkkel til å oppnå resultater.

- Jeg har knyttet til meg noen av de flinkeste fagmiljøene og ressursene fra flere disipliner, og det er forretningsmodellen jeg tilbyr kundene våre. I Nr. 17 er vi klare for å løse de fleste typer oppdrag, gjennom samarbeid med kreative og kunnskapsrike miljøer spesialisert på de oppgavene kundene skal løse, sier daglig leder og gründer Tanja Schøien.

Én av disse samarbeidspartnerne er mediebyrået Mindshare.

- Mindshare tenker og jobber med alle former for kommunikasjon tuftet på data og innsikt. Nr. 17 er et av de selskapene vi jobber tett sammen med for sammen å kunne svare ut kunders stadig mer komplekse behov for kommunikasjon. Vi har tro på å samarbeide med folk som har annen kompetanse enn vi selv besitter. Tanja og Nr. 17 er, som Mindshare, opptatt av at våre løsninger skal være bærekraftige i alle betydninger av ordet. Vi er allerede godt i gang med samarbeidet og er i dialog med flere kunder vi ser frem til å hjelpe i tiden som kommer, sier Per Toset, CCO i Mindshare.

-  Det er et selvstendig mål for meg å ikke bare jobbe med store markeds- og kommunikasjonsmiljøer. Mindshare blir en viktig partner for meg, men det er også alle frilanserne og de små fagmiljøene jeg har fått med meg på partnersiden, sier Schøien.

- Vant til å jobbe digitalt
Hun har bakgrunn fra MTG og TV3, før hun meldte overgang til Fox Networks Groups nordiske virksomhet. Der ble hun i over seks år før hun ga seg ved årsskiftet. Tiden etterpå har hun brukt til å tilegne seg ny kunnskap og knytte til seg nye kontakter.

- Jeg har hatt denne ideen og et ønske om å starte for meg selv en stund, så dette har jeg jobbet litt med i det stille, sier hun til Kampanje.

Da koronakrisen brøt ut gikk hun i gang med bærekraftstudier på Handelshøyskolen BI.

- Samtidig brukte jeg tid på å sondere og lære litt mere om markedet. Jeg har jobbet i bredden innenfor markedsføring og kommunikasjon, og jeg har et veldig stort nettverk og jobbet med veldig mange ulike tilbydere. Da var det naturlig for meg å ta kontakt med noen av de jeg har jobbet med tidligere.

- Har koronakrisen påvirket planene dine på noen måte?

- Nei, den har egentlig ikke hatt så mye å si. Det er klart at man jobbet på en litt annen måte nå, men samtidig er den digitale formen noe jeg også jobbet med i Fox Networks Group. Som nordisk leder har jeg hatt mine avdelinger rundt om i Norden og jobbet inn mot London, Washington og Los Angeles. Å jobbe digitalt har vært min hverdag, så det kjenner jeg ganske godt til.

Jobber for å få kvinner til å investere
Schøien utelukker ikke at de kan bli flere i Nr. 17.

- Nå har dette fått litt fart allerede, selv om jeg har jobbet i det stille. Jeg jobber med flere kunder, og det er flere kunder på vei inn. For øyeblikket er det jeg som er navet, men jeg kan også se for meg at jeg kommer til å ansette.

Det aller første oppdraget Nr. 17 har tatt fatt på er for Women Investor Network Norway (WIN).

-  Før vi lanserte WIN, visste vi hvor viktig oppdraget vårt var, å lære opp kvinner til å investere og gi de et nettverk hvor man kan lære av hverandre, evaluere investeringsmuligheter og investere sammen. Men vi visste ikke hvordan vi skulle få budskapet vårt til å nå et relevant publikum. Nr. 17 hjalp oss med å planlegge og gjennomføre kommunikasjonsarbeidet, som gav oss ekstraordinære resultater. Vi er i planleggingsfasen for neste fase, og vi gleder oss til fortsettelsen, sier lederen av WIN i Norge, Angela Holter.