Dinamo jobber ikke bare med den nye versjonen av Smittestopp-appen for tiden. I samarbeid med prosjekt for et aldersvennlig Norge i Helsedirektoratet har de laget en kampanje for å få nordmenn til å planlegge alderdommen.
 
- Kjernebudskapet bygger på et paradoks de fleste vil kunne si seg enig i. Vi legger planer hver dag gjennom hele livet, men sjelden for selve livet, sier Ivar Vereide, strategisk rådgiver og tekstforfatter i Dinamo.
 
Kommunikasjonsbyrået forteller at nordmenn stadig blir friskere og eldre, og i større grad enn før må ta ansvar for å tilrettelegge egen alderdom. Målgruppen, de mellom 54 og 65 år, tenker ikke på seg selv som eldre. Mange utsetter eller fortrenger derfor planleggingen av den fasen i livet de er på vei inn i de neste årene.
 
- Vi prøver å sette et positivt fortegn på problemstillingen. Det er nok av negative scenarioer hver uke, enten i media eller i reklame om dårlig økonomi, dårlig helse og alle de farene som ligger foran oss i årene som kommer, sier Vereide.

Se filmen nederst i saken.
 
Overvurderte forventninger
Kampanjen skal gå over ulike flater i flere år, og består av filmer og annonser som ser tilbake på gode minner flere kan kjenne seg igjen i. Derfra linkes det til en nettside, en redaksjonell plattform, hvor det de neste årene vil utvikles ulikt innhold på hovedtemaene bosted, levevaner og sosialt liv.
 
- Folks forventninger til egen alderdom er på noen områder overvurderte i forhold til hva det offentlige kan levere på, sier Ingrid Køhler Knutsen, prosjektleder for Aldersvennlig Norge i Helsedirektoratet.
 
- Derfor er det viktig å skape refleksjon rundt hva vi bør tenke litt over og planlegge for mens det enda er tid til å gjøre noen valg.

Kampanjefilmen er produsert av Motion Blur med Lasse Nyhaugen på regi.

Se den her: