Gambit H+K har ansatt Ingrid Vervik Salte i en prosjektlederstilling ved Stavanger-kontoret der hun skal jobbe med digital kommunikasjon og krisekommunikasjon for byråets kunder innen energi og eiendom.

Hun er utdannet innen strategisk kommunikasjon og spesialisert innen digital kommunikasjon, krise- og omdømmehåndtering. Masteroppgaven hun leverte ved University of Liverpool er høyst relevant for PR-byrået og deres kunder.

- Jeg studerte hvordan kriser oppstår i eller forsterkes av sosiale medier. Dette er i dag en del av krisebildet, og digitale kanaler har også en helt sentral rolle i krisekommunikasjonen, sier Vervik Salte. 

Leder for krisekommunikasjon i Gambit H+K, Johan Wilskow er godt fornøyd med ansettelsen. Han viser til en nylig undersøkelse Gambit H+K utførte av norske kommuners korona-kommunikasjon. Rapporten viste at kommunene som hadde klare strategier for bruk av digitale kanaler også håndterte krisen best.

- At vi nå får en kriseressurs som har god digital kompetanse er derfor veldig verdifullt for oss, sier Wilskow. 

PR-byråets Stavanger-kontor ble etablert i 2011 og opplever fortsatt økt etterspørsel ifølge Stavanger-sjef og seniorrådgiver Henrik Arnestad Salthe har byrået virkelig klart å slå rot i Stavanger. 

- Nøkkelen til suksessen har vært å levere tjeneste som gjør at vi har mye å gjøre både i gode og dårlige tider, og under koronapandemien ser vi at mange har innsett hvilken kritisk rolle kommunikasjon har i krisehåndteringen. Dette gjenspeiler seg også i den økte etterspørselen etter kommunikasjonsrådgivning – også utenfor Oslo-gryta. Det er derfor vi nå rekrutterer her lokalt, og vi er veldig glade for å få et ungt talent som Ingrid med på laget, sier Arnestad Salthe.