Som en del av regjeringens kvalitetsreform «Leve hele livet», som skal gjøre Norge mer aldersvennlig, etableres et nasjonalt kompetansesenter for et aldersvennlig Norge i Ålesund.

Satsingen, som skal ledes av Wenche Halsen, dreier seg om friske eldre og de ressursene denne gruppen representerer. Halsen har de siste 20 årene arbeidet som PR-konsulent og rådgiver, og har hatt lederstillinger i en rekke virksomheter og organisasjoner. Hun kommer nå fra stillingen som seniorrådgiver i PR-byrået Burson Cohn & Wolfe, et byrå hun også ledet i en periode. 

Les også: BM-sjefen slutter – nå får PR-byrået sin første kvinne på toppen

Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn viser til at alle sektorer kan ta i bruk virkemidler, slik at eldre mennesker kan delta, leve aktive liv og bevare sin selvstendighet så lenge som mulig.

– Det er en fantastisk mulighet jeg er gitt her. Jeg er selv midt i målgruppen for dette viktige arbeidet. Vi blir flere eldre, vi lever lenger og mange av oss lever som pensjonister i nærmere 30 år. Vi er viktige ressurser som må involveres, samtidig som vi selv må bidra, sier 63-åringen i en melding.

- Ser frem til å jobbe med Halsen
I nærmere to år har man hatt et nasjonalt program og et råd for et aldersvennlig Norge. Det nye sentret i Ålesund skal videreføre programmets arbeid og være sekretariat for rådet for et aldersvennlig Norge. Sentret blir en seksjon i Folkehelsedivisjonen i Helsedirektoratet.

– Vi er fornøyd med å ha fått Wenche til å lede senteret og satsingen i Ålesund. Hun kjenner feltet etter mange år med oppdrag for Helsedirektoratet. Hennes kommunikasjons- og kampanjeerfaring er av stor betydning i dette arbeidet, sier Øyvind Giæver, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Oppgavene hennes vil være kampanjearbeid for planlegging av egen alderdom, involvering av eldre i planlegging av aldersvennlige lokalsamfunn, partnerskapsordning for aldersvennlige organisasjoner, institusjoner, bedrifter og virksomheter, og hvordan ivareta seniorressurser i arbeidsliv og frivillig arbeid.

Arbeidet støttes av rådet for et aldersvennlig Norge, som ledes av Trude Drevland. Hun sier at hun ser frem til å jobbe med Halsen. 

- Som strateg og kommunikasjonsrådgiver har hun vært en viktig ressurs for rådet. Hun har god innsikt i feltet og et stort nettverk. Det er av stor betydning for det arbeidet som rådet skal gjøre. Jeg er svært glad for at vi kan fortsette vårt utmerkede samarbeid. Wenche er et meget godt valg, sier Drevland.

- Hatt noen fantastiske år i bransjen
Halsen starter i stillingen 1. februar 2021. Hun sier til Kampanje at det «selvsagt blir rart» å forlate kommunikasjonsbransjen etter så mange år.

- Samtidig som det skal bli veldig kjekt å gjøre noe annet enn å være konsulent. Den kompetansen er får som konsulent og kommunikasjonsrådgiver er imidlertid svært nyttig. Som leder må du evne å kommunisere. Og i denne jobben her, som dreier seg mye om å endre holdninger og utløse handling, vil det være avgjørende å forstå betydningen av god kommunikasjon, sier Halsen.

- Jeg har hatt noen fantastiske år i bransjen og lært noe nytt nesten daglig, avslutter hun.

Les også: Helsedirektoratet fortsetter smittekampen – svir av 7,5 mill. i ny kampanje