Karina Nilsen rykker opp som partner i rådgivingsselskapet Corporate Communications. Med sine 31 år blir Nilsen selskapets yngste partner, etter å ha vært ansatt siden 2017. Fra tidligere har hun bakgrunn fra selskapsavdelingen i Gambit H+K, employer branding-byrået Rotor og som forskningsassistent ved HMS og CSR-faggruppen på NTNU.

Managing partner Are Slettan beskriver Nilsen som selskapets viktigste ressurs på bærekraft, et område han forteller har blitt mye viktigere for deres kunder de senere årene.

- Karina har gjort en strålende innsats som vår viktigste ressurs på bærekraft, et område som er blitt mye viktigere for våre kunder de senere årene. Det er derfor både velfortjent og veldig hyggelig at hun nå tas opp som partner i selskapet, sier Slettan. 

Selskapet har i dag 21 ansatte, hvorav 12 er partnere og eiere. Slettan forteller at de har økt sin satsning på bærekraft.

- Arbeid på bærekraftsområdet bidrar til at dette er en svært travel høst for oss, og vi er nå i ferd med å rekruttere flere medarbeidere for å håndtere en økende oppdragsmengde og forventet vekst fremover, sier han.

- Sterk etterspørsel
Også Nilsen forteller om økt oppmerksomhet rundt temaet bærekraft:

- Vi opplever sterk etterspørsel etter bærekraftsrelaterte oppdrag fra kunder, spesielt når det gjelder ESG-rapportering overfor investorer og andre finansielle målgrupper, sier hun.

Hun forteller om økende krav til løpende, systematisk og etterprøvbar beskrivelse av selskapers bærekraftsarbeid, fra både finansmarkedene og samfunnet rundt.

- Samtidig ser vi et stort antall nye børsnoteringer av selskaper som har grønn vekst som forretningsmodell, legger hun til.

Corporate Communications hadde byråinntekter på 51,4 millioner kroner i 2019. Dette er en økning på 11 prosent fra året før. Driftsresultatet ble 11,1 millioner kroner i 2019, mot 10,2 millioner i 2018.