Smittekampen mot Covid-19 fortsetter og denne gangen med den så langt største informasjonskampanjen fra Helsedirektoratet.

- Vi kjører denne kampanjesatsingen på boards, på TV, i aviser, som annonser på nett og i sosiale medier. Det eneste mediet vi ikke er på denne gangen, er radio, sier avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet til Kampanje.

Det er reklamebyrået Try som står bak kampanjen, som har kostet Helsedirektoratet 7,5 millioner kroner. Kampanjen skal gå over åtte uker, og inkluderer et eget sosiale medier-løp rettet mot ungdom og unge voksne. Som kjent er smittespredningen nå størst i denne gruppen.

- Uavhengig av målgruppe, har vi vært opptatt av at kommunikasjonen skal være informativ, og samtidig engasjerende. Vi trenger alle en påminnelse om hvorfor det er viktig å holde antall nærkontakter nede. Det holder ikke om innpakningen er aldri så «kul» om målgruppen ikke skjønner hvordan ting henger sammen. Men sammen med mediebyrået Mindshare har vi selvfølgelig bevisst valgt kanaler hvor vi treffer de unge, sier kreativ leder Øystein Halvorsen i Try til Kampanje.

Her kan du se den nye filmen til Try som er laget på oppdrag fra Helsedirektoratet. 


- Skal skape bevissthet rundt nærkontakter
Linhave sier at denne kampanjen ikke er en enkeltstående, men en del av en helthet.

- Den henger sammen med løpet vi har hatt siden mars, hvor vi har kommunisert tydelige smittevernråd ut til hele befolkningen. Denne kampanjen er altså bare én av måtene vi har kommunisert på, sier Linhave.

Han peker blant annet på at de ukentlige og til tider daglige pressekonferansene, i tillegg til samarbeid med regjeringen, Folkehelseinstituttet (FHI), fylkeskommuner og kommuner, som en del av kommunikasjonsarbeidet. 

- Dette er et langt løp, og nå har vi gjentatt og gjentatt budskapet om å holde avstand, vaske hender, og å holde deg hjemme dersom du er syk. Nå vil vi gjøre folk bevisste på hvem de har som sine nærkontakter. Vi prøver å skape en bevissthet rundt at hvis du tar en risiko knyttet til smittevern - så gjør du det også på vegne av dine nærkontakter. Hvis du blir syk, så må de også i karantene.
 
Linhave sier – i tråd med budskapet i kampanjen - at jo færre nærkontakter man har, jo lettere er det for myndighetene å bedrive trygg og god smitteforebygging og -sporing.

- Hvordan måler dere hvor effektiv kampanjen er? 

- Vi har hele tiden, siden i februar, tatt våre faste koronatrackere mot befolkning og helsepersonell. I dem spør vi ukentlig om folk ser og forstår kampanjene våre. Folk er generelt flinke til å følge rådene, og det er det totale bildet som sier om vi lykkes eller ikke. Dette er ikke noe vi gjør alene, men i samarbeid med befolkningen, sier Linhave.

- Ekstremt tett samarbeid siden mars
Try har vært leverandør for Helsedirektoratet på betalt kommunikasjon på koronaområdet siden mars, da koronakrisen slo til for fullt i Norge. 

- Slike kampanjer er selvfølgelig både spennende og givende å være med på å utvikle, og de blir ofte også veldig synlige. Gitt hele situasjonenes natur, har det vært et ekstremt tett samarbeid med Helsedirektoratet hvor faglighet og de overordnede kommunikasjonsmessige vurderingene deres aldri har kunnet vike i det kreative arbeidet, sier Halvorsen.

Han innrømmer at Try-teamet innimellom har følt på ansvaret de nå , men sier at det samtidig er viktig å ikke bli for preget av alvorlet.

- Smittesituasjonen utvikler seg veldig raskt i ulike retninger, slik at behovet for å kaste seg rundt har vært essensielt. Å jobbe slik er selvfølgelig krevende, men også litt gøy. Det har vært hektiske dager for alle involverte, avslutter Halvorsen.