Blindeforbundet møter regjeringens innstramminger i støtte til briller med en følge Blindeforbundet har 62.500 elever i barne- og ungdomsskolen behov for briller, kontaktlinser eller synstrening.

- Vi frykter at barn vil falle utenfor og bli skoletapere. Alle barn bør få gratis, synsundersøkelse, briller og kontaktlinser, sier Mia Jacobsen, kommunikasjonssjef i Blindeforbundet.

For å gjøre flere oppmerksom på problematikken rundt «Brillesaken» og konsekvensene dette har for mange barnefamilier har Something Good utarbeidet en rekke uttak for Blindeforbundet.

- Felles for dem alle er at de tar for seg de vanskelige valgene foreldre blir stilt overfor når de må ut med store summer til briller og at de viser hvordan dette påvirker deres hverdag, sier kreativ leder Markus Lind.

Første uttak tok for seg hvordan mange familier får en ekstra økonomisk belastning ved skolestart når barna trenger briller.

- Det er mye som må på plass når et barn starter i skolen, som ransler, klær og utstyr, men når barnet i tillegg trenger briller, kan dette bli tøft for mange. Men barnet må ha briller for å kunne lære, ellers faller man fort utenfor. Vi ønsket derfor å sette det i kontekst ved å vise briller ved siden av helt normale innkjøp man gjør før skolestart, sier Lind.

Blindeforbundet forteller at de nå ønsker å få frem flere av sine kampsaker, slik som denne.

- Mange forbinder oss med førerhund og hvit stokk, men Blindeforbundet er til for alle de som ser dårlig, ikke bare de som er blinde. Brillesaken er et eksempel på det, sier Jacobsen.

Blindeforbundet kampanje 2020 2.jpg

Printannonse: Første uttak tok for seg hvordan mange familier får en ekstra økonomisk belastning ved skolestart når barna trenger briller.