I likhet med både 2018 og 2019 er det de ideelle organisasjonene, som Røde Kors og Kreftforeningen, som kommer best ut i undersøkelsen fra Respons Analyse.

Barometeret er basert på spørsmål til 1.000 personer om hvilken tillit de har til ulike institusjoner. Resultatet presenteres på Arendalsuka, som i år er redusert til et éndagsprogram torsdag.

Høy karakter
84 prosent av de spurte gir Røde Kors og Kreftforeningen karakter mellom seks og ti hvor ti er det høyeste man kan gi. Det er en oppgang fra 83 prosent i 2019.

Stortinget får nest høyest tillit. 77 prosent av de spurte gir seks eller høyere i karakter, opp fra 67 prosent i 2019.

Også norske arbeidstakerorganisasjoner, som LO, YS og Unio, har høy tillit blant nordmenn. 75 prosent gir disse organisasjonene karakter seks eller høyere.

Økt tillit til regjeringen
Mest framgang har imidlertid regjeringen. 69 prosent av de spurte i årets undersøkelse gir regjeringen karakter seks eller høyere, opp fra 50 prosent i 2019.

Arbeidsgiverorganisasjonene, som NHO og Virke, kommunestyrer og norske medier følger på de neste plassene. Tilliten til alle disse institusjonene styrker seg i forhold til i fjor.

Lavere tillit til sosiale medier
Også tilliten til de politiske partiene går klart fram. 54 prosent gir i år karakterene seks eller høyre, mot 44 prosent i fjor.

Sosiale medier oppnår fortsatt klart lavest tillit. Kun 14 prosent oppgir karakteren seks eller høyere, noe som er en liten nedgang fra i fjor.

Personer med høy valgdeltakelse, høy organisasjonsgrad, som bor i større kommuner, jobber i offentlig sektor og har høy utdanning, gir generelt høyere tillitsscore enn andre.

Frp-velgere har lavere tillit
Det er et gjennomgående trekk at velgere som stemmer Frp, gir lavere score enn dem som stemmer på de øvrige partiene.

Dette gjelder for de fleste av institusjonene eller aktørene og spesielt tillit til Stortinget, eget kommunestyre og norske medier.