Hans Geelmuyden holder ytringsfriheten høyt. La oss håpe han holder den så høyt at han tolererer at noen av oss som jobber i GK velger å ta avstand fra de meningene det kan virke som han har, om man baserer seg på spissformuleringer, sitater og kommentarene i sosiale medier. Vi som jobber med Hans daglig, og har muligheten til å diskutere nyansert, vet at han ikke er en rasist, men oppriktig opptatt av mangfold. Vi forstår også at dette kan være vanskelig å tro, gitt de nevnte uttalelsene i medier og sosiale medier de siste dagene.

Det har sine fordeler og ulemper å jobbe et sted som i så stor grad forbindes med én person. Stort sett er det inspirerende, utfordrende og faglig utviklende å ha en så engasjert og tydelig sjef som Hans. Den siste uka har det vært litt mer krevende. Kanskje er det en yrkesskade etter så mange år med PR-jobbing, hvor spissformuleringer og tydelighet er veien til oppmerksomhet og debatt, men vi tror at Hans med hell kunne formulert seg klokere og annerledes. For da ville han blitt bedre forstått. Derfor er vi glade han har kalt en uttalelse for «uklok», og beklaget en annen. På avstand ser det ut som om han forfekter meninger og holdninger vi som kjenner ham, vet han ikke har. Hvis noe, så avslører disse uttalelsene en for dårlig kjennskap til hvor betent og sensitiv denne helt nødvendige debatten om mangfold er. En debatt som for øvrig har kokt bort i ulike forsøk på å beskrive hvor utdatert og rasistisk Hans Geelmuyden er. Hvis vi lar denne viktige diskusjonen dø ut med dette, har vi alle spilt hverandre dårlige.

Vi ønsker ikke å unnskylde uttalelsene til Hans. Det har han gjort selv. Vi vet at han ikke er en rasist, men bevisbyrden ligger på hver enkelt. Vi ønsker å si i fra at vi som jobber her er like opptatt av og glade i mangfold som dere andre som har deltatt i debatten. Vi vet at Hans og GK er noe annet enn hva noen oppfatter akkurat nå. Det må vi alle jobbe for å overbevise dere om at vi er. Det begynner nå, med et unnskyld og en beklagelse til alle som har følt seg tråkka på. Sånn skal det ikke være.

Ole Henrik, Trygve, Marit, Morten, Mattis, Lorang, Knut Ole, Ingvild, Stian, Ruben, Martine, Haakon med fler.

Dette innlegget ble først publisert på Geelmuyden Kieses Facebook-side og er gjengitt med tillatelse fra ledelsen i byrået. Innlegget er skrevet av flere ansatte og tanken er at øvrige ansatte som ønsker å dele innlegget kan gjøre det, får Kampanje opplyst.