To år etter at PR-byrået Storm Communications ble opprettet, som et samarbeid mellom kommunikasjonsbyrået Kruse Larsen og Petter Stordalen, har de to partene avtalt at Stordalen kjøper Kruse Larsens andel på 35 prosent.

Det var i  februar det ble  enighet med Kruse Larsen om å kjøpe deres 35 prosent eierandel i selskapet. De to byråene vil imildertid fortsette å samarbeide om enkeltkunder.

- Vi er nå store nok til å stå på våre egne ben, og for å kunne holde farten oppe og gjennomføre våre planer, fant vi det best for Storm å ha én hovedeier. Samtidig vil vi åpne opp for å invitere de ansatte inn på eiersiden, noe som vil styrke byrået ytterligere, sier daglig leder i Storm Communications, Marius Parmann, i en pressemelding. 

Før transaksjonen eide et selskap som heter Storm Holding 65 prosent av PR-byrået. Holdingselskapet var igien eid av Petter Stordalen med 60 prosent og partnerne Per Valebrokk (20%) 0g Marius Parmann (20%) Aksjene som nå kjøpes fra Kruse Larsen kan nå komme øvrige ansatte til glede. 

- Vi er i en prosess for å fordele aksjene som er kjøpt av Kruse Larsen, sier Parmann til Kampanje. 

- Best med en hovedeier
Daglig leder og partner i Kruse Larsen, Jan Erik Larsen, sier avtalen om å selge seg ut kommer gjennom «en felles oppfatning og enighet mellom eierne».

- På samme måte som vi har store ambisjoner med Kruse Larsen og vårt nye digitalbyrå Pressure, krever veksten i Storm og en ambisiøs satsing knyttet til teknologiselskapet Storm 121 både kapital og økt fokus og det ivaretas best når man har en hovedeier, sier Larsen til Kampanje.

Han sier det har vært en positiv opplevelse å jobbe sammen med Storm Communications og Stordalen og det er noe som også skal fortsette.

- Dere kommer fortsatt til å være tett knytt sammen?

- Vi kommer til å samarbeide. Det er det riktige ordet å bruke. Vi skal samarbeide både på eksisterende og i arbeidet med å sikre oss nye kunder, sier Larsen.

Prisen Kruse Larsen får for sine 35 prosent av selskapet Storm ønsker han ikke å kommentere.

- Nei, den skal vi ikke kommentere, men vi er godt fornøyde med avtalen. Det har vært en fin investering for oss rent finansielt, sier Larsen.

- Hvordan har det vært å jobbe med Stordalen?

- Det har vært en opplevelse. Petter er en energisk, dynamisk og veldig utviklingsorientert partner som har store ambisjoner. Det har vært veldig inspirerende og morsomt å samarbeide ikke bare med Petter, men også Per Valebrokk og Marius Parmann. Det har vært en dynamisk eiergruppe, sier Kruse Larsen.

Øker omsetning og resultat
Storm Communications legger samtidig frem resultatene fra selskapets føste hele driftsår, som viser at PR-byrået økte både omsetning og overskudd.

- Vi har lagt bak oss et morsomt år med mye hardt arbeid der vi skapte resultater for våre fantastiske kunder. Inn i 2020 rigget vi oss for ytterligere vekst, men Covid-19 legger en midlertidig demper på disse planene. Vi har likevel fin fart i butikken så langt i år, blant annet med en rekke krisehåndteringsoppdrag. Derfor har vi så langt ikke hatt behov for kontantstøtte fra myndighetene eller permitteringer, sier Parmann. 

Ved siden av byråvirksomheten har Storm gjennom de siste to årenebygget opp en Norges mest populære næringslivspodkaster – «Stormkast med Valebrokk & Stordalen».

- Gjennom Stormkast bidrar vi til å spre kunnskap om næringslivet til en bred målgruppe av lyttere. Vi får mange positive tilbakemeldinger, særlig fra yngre lyttere i begynnelsen av sin karriere. Det inspirerer oss, sier Per Valebrokk, som ved siden av å være programleder i Stormkast sammen med Petter Stordalen er seniorrådgiver og partner i Storm Communications.

Kjøpte seg opp i teknologsielskap
Storm Communications ble i fjor også hovedeier i teknologiselskapet Storm121, som leverer datadrevet, personalisert videokommunikasjon. Selskapet ble kraftig rammet av usikkerheten i markedet i mars, og store deler av prosjektene i ordreboken ble utsatt. På kort tid har selskapet likevel lykkes med å få mange nye oppdrag.

- Vi er imponert over hvor dyktige gjengen i Storm 121 har vært med å snu seg rundt og tilby en effektiv og rimelig løsning. Det gjør at flere av Norges største virksomheter og organisasjoner nå benytter teknologien for å kommunisere med egne ansatte eller kunder om situasjonen i markedet. Denne evnen til å tilpasse seg gjør at vi har ytterlige tro på selskapet og teknologien, sier Valebrokk.

Vokser i antall ansatte
Også på kundesiden og i antall hoder vokste PR-byrået. I 2019 ansatte Storm Communications Thomas Holst-Hansen (tidligere redaksjonssjef i Skavlan), Frank Lynum (tidligere økonomijournalist i Aftenposten), Susanne Jorde Lunde (tidligere prosjektleder i Penda Paper Recycling) og Nathalie Stølen (tidligere rådgiver i Kruse Larsen).

- Ved inngangen til året var vi åtte ansatte. Ved utgangen er vi nok flere, men markedet bestemmer hvor mange. Det er stadige henvendelser fra flinke folk som vil jobbe for oss, senest nå i morges, og det er veldig gøy, sier Parmann til Kampanje. 

På PR-byråets åpne kundeliste finnes selskaper som Coop, PwC, Lindorff, Toyota og Antler. 

Her ser du tallene til Storm Communications for 2019. Alle tall i MNOK. 

Storm 2019 2018 Endring i %
Omsetning 18,0 6,5 + 177
Driftsresultat 2,5 0,6 + 316
Resultat før skatt 2,5 0,6