Vår internasjonale byråpartner, Edelman, har siden 2001 gjennomført en årlig studie. Edelman Trust Barometer kartlegger hvilken tillit befolkningen verden over har til institusjoner som myndigheter, næringsliv, ideelle organisasjoner og media. Nå har Edelman gjennomført en ny global undersøkelse for å studere hvilken tillit folk har til håndteringen av koronaviruset som raser over hele kloden.

Undersøkelsen er gjennomført blant 10.000 respondenter i ti land, inkludert Italia, Sør-Korea og USA – land som er hardt berørt og i tillegg har taklet utfordringen helt ulikt. Norge er ikke med i studien, og vi kan derfor ikke konkludere med at resultatene også gjelder for oss. Men vi er heller ikke skånet for nyheter fra verden rundt oss i disse krisetider, og da spiller tillit til kilder, kanaler og vinkling en sentral rolle. 

På spørsmål om hvilken kilde befolkningen stoler mest på at forteller sannheten om koronaviruset, er det forskere (83 %) og «min lege» (82 %) som scorer høyest. I den andre enden av skalaen finner vi journalister (43 %), myndigheter (48 %) og andre land som er berørt (46 %)

Et interessant funn i undersøkelsen er at respondentene har høyere tillit til at egen arbeidsgiver (62 %) kan reagere mer effektivt og ansvarlig på krisen, enn det myndighetene kan (55 %). Høyest tillit har, ikke overraskende, sykehus og leger, mens myndigheter i andre land havner sist på tabellen.

Her hjemme raser debatten om «Debatten», der forsker Gunhild Alvik Nyborg har fått sitt pass påskrevet av mange, og hyllet for sin ærlighet av andre. Å diskutere kildene og medienes vinkling er en viktig del av ytringsfriheten, og det skal vi verdsette. Samtidig er det en demokratisk utfordring at vi aldri har hatt bedre tilgang på informasjon enn vi har i 2020, samtidig som frykten for at kildene er upålitelige er stor.

74 prosent svarer nemlig at de frykter at falske nyheter spres om viruset, og nesten halvparten av de spurte finner det vanskelig å finne pålitelige kilder de kan stole på. 85 prosent sier at de ønsker å høre mer fra forskere, og mindre fra politikere. Hørte dere det, Donald og Boris!

Selv om tilliten til journalister er lav, er det fortsatt de store nyhetsmediene de fleste innhenter informasjon fra (64 %). Men i aldersgruppen 18 til 34 år er det like mange som henter informasjon fra sosiale medier, som fra de store mediehusene. Og det folk flest ønsker informasjon om er hvordan man kan unngå spredning, ikke hvilken virkning det har på økonomien. Det kan virke som det ikke bare er spredningen av koronaviruset som bekymrer.

Har verden mistet kontrollen på spredningen av informasjon?