Kommunikasjonsbyrået Gambit Hill+Knowlton har inngått et partnerskap med Goodify, som de beskriver som en slags Airbnb for frivillighet. Appen skal sette mennesker som trenger hjelp i hverdagen i kontakt med de som ønsker å hjelpe.

- Frivillig arbeid gir en sjansen til å møte mennesker en ellers kanskje ikke ville møtt, skape sterkere fellesskap og et bedre samfunn for alle. Det jeg beundrer Goodify for, er hvordan de senker terskelen for å gi litt av egen tid, ideer og energi. I tillegg kan det å gjøre gode gjerninger øke egen selvtillit og selvfølelse, sier Karen Romer, seniorrådgiver i Gambit H+K.

Romer sitter også i styret til Goodify.

- Mennesker som gjør gode gjerninger blir inspirert til å fortsette å gi, fordi det føles bra. Det å oppmuntre til prososial atferd er noe alle virksomheter, samfunn og enkeltmennesker virkelig kan dra nytte av, sier hun.

Gambit Hill+Knowlton har forpliktet seg til å hjelpe Goodify med lansering og kommunikasjon det neste året, og har også gitt alle de 62 ansatte i byrået to timer i kvartalet til frivillighet gjennom appen.

- Vår visjon er å skape en global bevegelse for hverdagsgodhet og derfor er Goodify først og fremst et kommunikasjonsprosjekt. Det er svært verdifullt at vi har fått med et av landets sterkeste kommunikasjonsmiljø. Vi legger bak oss 30.000 gode gjerninger utført, nå skal vi sammen med Gambit H+K bidra til mange, mange flere, både i Norge og internasjonalt, sier Kristian David Elgen, grunnleggeren av Goodify.

– Vi har et mål om at alle ansatte i Gambit Hill+Knowlton skal få sjansen til å gjøre noe konkret bærekraftsarbeid i hverdagen. Når Goodify kom til oss synes vi det var en fin måte å både bidra til utviklingen av en samfunnsviktig tjeneste i tillegg til at de ansatte selv kunne delta i selve kjerneaktiviteten sier Henrik Halvorsen, administrerende direktør i Gambit Hill+Knowlton