Det er Dagens Næringsliv som tirsdag kan fortelle at både omsetningen og resultatet til PR-byrået WergelandApenes falt i 2019. PR-byrået, der Rune Mørck Wergeland og Martin Apenes er største eiere, slår av én million kroner på overskuddet før skatt og landet dermed på 5,4 millioner i 2019.

Selskapet har allerede levert sitt årsregnskap for 2019 til Brønnøysund.

I årsrapporten står det at salgsinntektene faller rundt 7,5 millioner kroner, til 26,7 millioner kroner. Det var ned fra 34,1 millioner kroner i 2018. 

- Størrelsen på omsetningen påvirkes jo av i hvilken grad vi kjøper underleverandører. Det er en større andel av inntektene som kommer fra oss selv, sier partner og daglig leder i WergelandApenes, Martin Apenes.

Byråinntekten holdt seg derfor bedre og endte på rundt 22 millioner kroner etter en liten nedgang på rundt en halv million kroner.

Her kan du se tallene til WergelandApenes for 2019. Alle tall i MNOK.

WergelandApenes 2019 2018 Endring i %
Omsetning 26,7 34,1 - 21,6
Driftsresultat 5,1 6,6 - 22,7
Resultat før skatt 5,4 6,3 - 14,2