Slagordene partiene tar med seg inn i valgkampen, beskrives blant annet som lite ambisiøse, forutsigbare og ikke særlig vellykkede.

- Disse slagordene er ikke lagd for å flytte stemmer. Det er stemmesamlende retorikk. De prøver å finne noe som funker for sin flokk, sier retorikkekspert Andreas Birger Johansen til NTB.

Han mener slagordene stort sett er kjedelige, forutsigbare og lite modige.

- Men samtidig er det nesten umulig å lage gode, dekkende slagord for de store partiene, sier han.

- Lettere for de små å være tydelige
Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning utdyper:

- Det er kanskje lettere for de små partiene å være tydelige, enn for Ap og Høyre som har en bredere profil. Jeg synes ikke de store partiene har lyktes særlig godt, sier han.

NTB har bedt de to ekspertene bedømme slagordene hvert av partiene har valgt for høstens valgkamp. Vurderingene følger nedenfor:

«Sterkere fellesskap» – Arbeiderpartiet
Bergh: – Det er et greit slagord som sikkert ligner på ting Ap har hatt tidligere. Det er veldig generelt, men peker i en politisk retning siden det handler om fellesskap i klassisk Arbeiderparti-stil.

Johansen: – Det er ganske abstrakt. Det representerer på en måte trygghet og solidaritet sånn som Arbeiderpartiet ønsker å være, men er på ingen måte spennende og sier ingenting om hva de vil oppnå med det sterke fellesskapet.

«Vi tror på Norge» – Høyre
Bergh: – Dette synes jeg fremstår som intetsigende. Hva er alternativet? At man ikke tror på Norge? Det har heller ikke noe tydelig politisk innhold.

Johansen: – Denne kunne jo egentlig vært brukt på alle partiene. Men slagordet har også en ekstra hale som Høyre bruker, «Vi tror på norge – fordi vi tror på deg ». Med halen skiller den seg litt ut ved at den henvender seg direkte til meg som velger, og den viser noe av Høyres ideologi om troen på individet.

«En enklere hverdag for folk flest» – Fremskrittspartiet
Bergh: – Dette er helt sikkert noe som fungerer for Frp. Det gir en politisk retning om at man ønsker en enklere hverdag med mindre byråkrati.

Johansen: – Denne treffer sikkert bra hos deres velgere. Men slagordet er veldig lite ambisiøst på Norges vegne. Vi bor i et av verdens rikeste land, i en trygg og fredelig del av verden, og de snakker om å lage en enda enklere hverdag.

«Nær folk i hele Norge» – Senterpartiet
Bergh: – Et slagord som fungerer. Det viser hva Senterpartiet står for og at de er opptatt av å gi folk offentlige tilbud der de bor, og ta vare på folk i distriktene.

Johansen: – Veldig forutsigbart. Det er litt sånn frykt for å ekskludere noen. De sier hele Norge, men Sp er jo først og fremst er et parti for folk i distriktene.

«For de mange, ikke for de få» – SV
Bergh: – Jeg synes det er ganske diffust. Det peker vel også i retning av fellesskapet, men det er ganske uklart hva det betyr.

Johansen: – Det er et morsomt slagord fordi SV faktisk tør å støte noen fra seg. Partiet er ikke for «de få». Når SV sier det, leser jeg den bitte lille økonomiske eliten. Ingen overraskelse der, altså.

«Sammen for et varmere samfunn» – KrF
Bergh: – Et slagord som passer for partiet. Det henviser til den biten av KrF som mange velgere kan sympatisere med. Et bra slagord.

Johansen: – Vanskelig å være mot det. De mener kanskje samfunnet er blitt for kaldt. Men KrF er vel ikke tradisjonelt det mest inkluderende partiet? Ta for eksempel partileder Ropstad, som ikke ville gå i Pride-paraden. Da blir det ganske hult. På meg blir det varmere samfunnet de vil lage ganske klamt.

«På lag med framtida» – Venstre
Bergh: – Igjen et litt intetsigende slagord. Hva er alternativet? At man skal være på lag med fortiden? Det har ikke noe særlig politisk innhold og fungerer dårlig.

Johansen: – Slagordet kunne jo tilhørt hvilket som helst parti. Det er nå i hvert fall foroverrettet. Men pregløst.

«Fordi fellesskap fungerer» – Rødt
Bergh: – Det ligner litt på Aps slagord, men det er kanskje litt uklart til Rødt å være, siden de er et veldig tydelig ideologisk parti. Men det er kanskje meningen også.

Johansen: – Det språklig sett fineste slagordet, med bokstavrim og greier, men det er veldig abstrakt og fungerer ikke kjempegodt. Man skulle tro at Rødt, som er et såpass lite parti, kunne være mye hvassere.

«For mennesker og miljø» – MDG
Bergh: – Et parti som har en tydelig profil, noe som også kommer fram i slagordet. Det fungerer.

Johansen: – Nokså konkret. Det eneste slagordet, i tillegg til FNB, som tør å prioritere en enkeltsak. MDG er et eksempel på at det er lettere å være tydelig når man er liten, enn det er for de svære, etablerte partiene.

«NOK ER NOK! NEI TIL MER BOMPENGER!» – FNB
Bergh: – Veldig tydelig. Formidler sinne og irritasjon mot bompenger og passer godt sammen
med partiet.

Johansen: – Veldig konkret. Går rett på sak.