I forrige uke lanserte NRK sin store «Valgomat 2019» eller valgautomaten, der velgerne og NRKs brukere kan ta stilling til politiske spørsmål og saker. Ved å svare på en rekke påstander knyttet til politiske saker fra 356 kommuner i Norge, er målet å finne hvilket politisk parti man er mest enig med.

Journalist Christian Lura fra NRK Hordaland har vært sentral i å utvikle det politiske hjelpemiddelet og han sier det så langt har vært «flere hundre tusen som har fullført valgomaten.»

- Det er vi veldig fornøyd med. Meningen er jo at den skal leve helt frem til valget, også håper vi å slå tallene fra sist, sier Lura til Kampanje.

I de to foregående kommunevalgkampene hadde valgomaten til NRK henholdsvis 830.000 brukersesjoner i 2011 og 850.000 fullførte sesjoner i 2015.

- Bompengepartiet er en utfordring
Totalt er det rundt 2.200 spørsmål som er samlet inn fra NRKs brede journalistkorps landet rundt og totalt gir det rundt tre milliarder ulike utfall av testen. 

- Har det vært ekstra vanskelig i år med alle protestpartiene?

- Ja, partier som Bompengepartiet gir jo en utfordring. Hvordan vekter vi lister som er stiftet mer eller mindre på én sak. Ja, de har et program men navnet sier jo hva som er den viktigste saken. Men i år har vi droppet hjertesak-elementet slik at alle påstandene i valgomaten vektes noenlunde likt. Vi har gått mange runder med disse listene. Totalt er det jo over to tusen forskjellige lister, sier Lura.

- Protestpartiene skaper kanskje mer engasjement rundt valget, merker dere på tallene at det er mer trøkk?

- Det er litt tidlig å slå fast, men vi har i hvert fall et hårete mål om å øke valgdeltagelsen, intet mindre. Det viktigeste er ikke hvilke partier som kommer på topp, men at du øker forståelsen for politikken, sier han.

- Svarer godt til partivalg
Kampanje har også utfordret årets Valgkampjuryen til å teste NRKs valgomat og juryleder Terje Svabø mener NRK har lagt opp til «fornuftig blanding av lokale og rikspolitiske spørsmål».

- Etter hvert svar du avgir, kommer det opp hvilke eller hvilket parti og partier som er enig eller uenig med deg; kanskje av og til en overraskende oversikt. Svaret kan likevel gi en pekepinn på din holdning selv om premissene for spørsmålet og da selvsagt det svar du gir, kan av og til være uklare. Spørsmålet om for eksempel konsentrasjon av fødeavdelinger, er jo helt avhengig av i hvor stor grad det skal konsentreres, sier Svabø.

- Stemte resultatene med ståstedet ditt?

- Ja, resultatet når det gjelder partivalg, svarer godt til hvor jeg så langt er i tankeprosessen om partivalg, sier Svabø.

 

Savner bompenger:

- Det er en miks av lokale og nasjonale spørsmål og ikke overraskende er ulv og lokale fødeavdelinger med for alle kommuner, ser det i hvert fall ut til. Men i lys av den siste tidens bompengedebatt er det kanskje litt pussig at bompenger ikke er det, og i hvert fall ikke for Asker, sier Therese Manus i Kommunikasjonsforeningen.

- Kan virke litt barnslig og naiv
Therese Manus 
som til daglig leder Kommunikasjonsforeningen sier hun tok valgomaten både for Asker og Oslo.

- Valgomaten fungerer godt, også forklaringstekstene. Kort og godt formulert hvor det er lett å forstå hovedpoengene. Jeg likte spesielt godt resultatsiden hvor påstander man er enige og uenige om ble trukket frem. Da kan folk lettere se om det er de viktige sakene som har vært avgjørende for resultatet. Veldig pedagogisk og brukervennlig, sier Manus.

- Noe å trekke for?

- Jeg stusset litt over at man kan endre valget sitt etter å ha sett hvor partiene plasserer seg. Mulig folk da endrer for å «matche» mer med det partiet de i utgangspunktet tenker å stemme på. Samtidig spiller jo det liten rolle, for en valgomat bør uansett kun være enkel og artig pekepinn. Liker dessuten at du kan velge et svar for å se hvor partiene ligger og så fjerne det for å hoppe over, sier hun.

Hos Knowit sier Jannikke Hannevik at valgomaten «er oversiktlig, minimalistisk og fin».

- Samtidig er den ispedd humor og sjarm med utseendet som er fargerikt og vennlig. Vi liker også at den er kompromissløs som en terning, at de har fjernet verken/eller og bare kjører fire karakterer. Den er mer åpen og gir innsikt både underveis og etterpå. Valgomaten kan kanskje virke litt barnslig og naiv for de viderekommende, men det er nok heller ikke dem den hovedsakelig er myntet på, sier Hannevik.

- Tonet ned Facebook- og Snapchat-utrykkene
Christian Lura i NRK Hordaland har vært med å utvikle Valgomaten som består av totalt rundt 2.200 spørsmål. Han sier smiley-figurene har vært med i flere år allerede.

- Blir Valgomaten litt barnslig og naiv?

- Det kan jo godt være, men smileyene hadde vi for to år siden og fikk noen tilbakemeldinger da, men nå har vi tonet ned Facebook- og Snapchat-uttrykkene litt og fjernet hjertene. Men hvis vi må velge mellom treffe første- og andregangsvelgerne fremfor de politiske feinschmeckerne så velger vi de unge. Vi håper jo at valgomaten skal få folk mer engasjert i politikk og at de som er veldig interessert får mye input andre steder enn valgomaten, sier Christian Lura i NRK.