Trigger går sammen med FN-sambandet om å etablere «Bærekraftshuset i Torvgata 7» under Arendalsuka denne sommeren. Der tar de sikte på å klekke ut løsninger på hvordan vi kan nå FNs 17 bærekraftsmål.

- I 2018 var det veldig mange arrangementer som dreide seg om betydningen av bærekraftsmålene. Vi så at det vi jo egentlig hadde lyst til å høre enda mer om var hva slags endringer vi faktisk må gjennom for å nå målene. I Bærekraftshuset i Torvgata skal vi diskutere løsninger på bærekraftsmålene, ikke hvorvidt bærekraftsmålene er viktige eller ikke, sier byråsjef Bente Kvam Kristoffersen i Trigger.

De har fått med seg en rekke selskaper og organisasjoner til å avholde arrangementer, inkludert Norwegian, NITO, Telia, Unicef, World Food program

- Det ser ut til å bli rett i underkant av 30 arrangementer gjennom hele uka. En fin samling av arrangører som på en eller annen måte ønsker å bruke energi og ressurser på konkrete og mulige løsninger for å nå bærekraftsmålene, sier Bente Kvam Kristoffersen.

Generalsekretær i FN-sambandet Anne Cath da Silva er opptatt av å vise frem bredden i bærekraftsmålene.

- De 17 bærekraftsmålene dekker områder som vi ikke nødvendigvis alltid tenker på når vi snakker om bærekraft. Fattigdom henger sammen med utdanning, likestilling, ulikhet og klimaendringene. Bærekraftsmålene omfatter alle disse områdene, sier hun.

- Derfor er samarbeidet mellom FN-Sambandet, Trigger og ikke minst alle arrangørene av arrangementene i Torvgata 7 så viktig. Dette bærekraftsfellesskapet vil bidra til økt forståelse for kompleksiteten i begrepet bærekraft og hva som må til for å nå bærekraftsmålene innen 2030.

Initiativtakerne lover at brorparten av arrangementene skal overføres live på Facebook sånn at også de som ikke er i Arendal kan ta del i det som skjer. På den måten vil de møte kritikken om at Arendalsuka er forbeholdt eliten.

- Arendalsuka er og blir et verksted for poltikk, for løsninger på samfunnsproblemer og dialog på tvers av sektorer. Når enkelte mener at mange stemmer ikke blir hørt, så er det vårt ansvar å bidra til at disse stemmene slipper til, sier Bente Kvam Kristoffersen.