PR-byrået Gambit H & K økte omsetningen  fra 127,5 millioner kroner til 143,6 millioner kroner. Administrerende direktør i selskapet, som eies av den internasjonale kommunikasjonsgiganten WPP, Henrik Halvorsen, sier veksten skyldes flere forhold.

Byråinntekten endte på 80,2 millioner kroner mot 69,2 i 2017, en vekst på 15,6 prosent. 

- Det skyldes hovedsakelig tre forhold. Vi har en bred og sterk kundeportefølje som kjøper flere tjenester av oss i tillegg til at vi lykkes å selge til nye kunder. Vi klarer også å sette flere formater og kanaler i sammenheng og sånn sett får til den integrerte modellen samtidig som vi har den internasjonale tilhørigheten. Denne miksen har bare blitt enda mer aktuell de siste årene, sier Halvorsen til Kampanje.

Gambit jobber innenfor flere kommunikasjonsdisipliner og deler virksomheten inn i tre områder hvorav det ene er merkevare og kampanjer som ligger under «Marketing Communications», det andre er «Corporate», som omfatter blant annet krise og finansiell kommunikasjon også er det «Public Affairs» eller myndighetskontakt. Disse områdene ledes av Marius Myhrvold, Jan Ottesen og Karen Romer. 

- Vi bruker ikke fullservice, da det er en posisjonering som gir inntrykk av at vi leverer alt. Det gjør vi ikke, men vi har en bred modell fundert i Public Affairs, Corporate og det kreative. Kommunikasjon i dag er en kombinasjonsøvelse og det anerkjenner våre kunder og det fungerer for oss. Våre kunder er nødt til å sette sine kommunikasjonsløsninger i sammenheng. Vi kan gjøre strategi samtidig som vi går langt i å implementere, sier Halvorsen.

Totalt jobber det 55-56 konsulenteri selskapet som fakturerer timer. I tillegg jobber det rundt ti stykker med globale og norske funksjoner, men Halvorsen tror de blir flere i inneværende år.

- Vi ble flere gjennom 2018 og ligger an til å bli ganske mange flere i 2019. Det ligger an til en ganske god vekst i første halvår og det er all time high, sier Halvorsen.

Tett i toppen
Med en omsetningsvekst på nesten 13 prosent begynner det å bli tett i toppen i den norske PR-bransjen, i hvert fall om man sammenligner på omsetning. Landets største PR- og kommunikasjonsbyrå de siste årene, Geelmuyden.Kiese, har de siste to årene hatt en omsetning på rett over 150 millioner kroner, men når Gambit H&K nå tikker inn til 143,6 millioner begynner avstanden å krympe. Der avstanden var på 25 millioner kroner i 2017 er det nå kun ni millioner kroner som skiller Norges to største PR- og kommunikasjonsbyråer.

- I omsetning er det ikke så mange som er større enn oss, sier Halvorsen.

Det er først og fremst når Gambit produserer større reklamekampanjer for sine kunder, at selskapet øker omsetningen gjennom å kjøpe inn tjenester fra eksterne produksjonsmiljøer.  

- Skal vi gjøre store integrerte filmkampanjer kjøper vi en del produksjon. Vi holder i strategien og manuset, men kjøper produksjon, sier han.

Ser en på byråinntekten er det nå Geelmuyden. Kiese, First House og Gambit som troner på toppen i den norske PR-bransjen med henholdsvis 112 millioner kroner, 88 millioner kroner og Gambits 80 millioner kroner.

Les også:  First House nærmer seg 100 millioner i omsetning

Les også: Geelmuyden Kiese med underskudd for første gang på 17 år

Øker overskuddet kraftig
Ser en på driftsresultatet til Gambit H&K endte det på 11,5 millioner kroner, kraftig opp fra 6,2 millioner kroner

- Så er spørsmålet om vi er fornøyd med det? Det i alle fall en bedring i tallene og det går rett vei. Men vi har større ambisjoner. Marginen skal være fornuftig og der vi er i dag gjør at vi ikke er helt fornøyd, sier han.

Marginen økte fra 9,9 prosent til 14,4 prosent i 2018. Halvorsen vil ikke si hva målet på margin er, men etter det Kampanje kjenner til har flere av internasjonalt eide kommunikasjonsbyråene et mål om en margin på mellom 15-20 prosent.

- Vi er ganske fornøyd med topplinjeveksten også er vi fornøyd med fremgangen på margin, men den skal opp, sier han.

GK: - Betyr noe å være størst
Administrerende direktør og konsernsjef i GK-gruppen, Hans Geelmuyden, sier omsetningen ikke er det viktigste for ham selv om han ikke underdriver betydningen av å være størst.

- Det er klart det betyr noe å være størst, også får vi se når sesongen er over om vi fortsatt er det. Vi har som vi tidligere har kommunisert vært gjennom et 2018 med stor grad for omstilling for å sikre ny vekst og det står jeg ved, sier Geelmuyden.

- Hvor viktig er omsetningen?

- Omsetningen er ikke det vi er mest opptatt av. Det er byråinntekten som gir utrykk for hvor mye kunnskap vi har klart å selge og verdiene vi har klart å skape. For øvrig er vi glade for at Gambit gjør det bra og vi ser at de også beveger seg i retning av å bli en totalleverandør av kommunikasjonstjenester, sier Hans Geelmuyden.

Her ser du tallene til Gambit H&K i 2018. Alle tall i MNOK. 

Gambit H&K 2018 2018 Endring i prosent
Omsetning 143,6  127,5  + 12,6
Driftsresultat 11,5  6,2 + 85,5
Resultat før skatt 11,2  6,0 + 86,7