Det er snart ti år siden tidligere Ap-statsråd Bjarne Håkon Hanssen allierte seg med Jan-Erik Larsen, Ketil Lindseth og Bjørn Richard Johansen, og PR-byrået First House så dagens lys. Det skjedde høsten 2009, bare noen uker etter at Hanssen forlot Stoltenberg-regjeringen og politikken. 

Hanssens overgang vakte oppsikt, og den tidligere statsråden måtte tåle mye kritikk for sitt valg av ny karriere.

Nå hevder Hans Geelmuyden at det hele kunne ha utartet seg ganske annerledes. I en ny bok om lobbyisme skriver Geelmuyden at han ble kontaktet av Jan-Erik Larsen allerede på forsommeren 2009. 

«Han spurte om GK kunne være interessert i å ansette ham og Bjarne Håkon Hanssen», skriver Geelmuyden i forordet til boken «Gjennomslag», som er skrevet av Geelmuydens GK-kollega Gunnar Mathisen.

På dette tidspunktet var Larsen statssekretær for Jens Stoltenberg ved Statsministerens kontor (SMK) og Hanssen helseminister. 

«Både Hanssen og Larsen var flinke politikere, og sentrale i Stoltenberg-regjeringen. Likevel valgte jeg i august å takke nei til tilbudet deres», skriver Geelmuyden.

Et par måneder senere ble First House-planene kjent. I dag jobber både Bjarne Håkon Hanssen og Jan-Erik Larsen i PR-byrået Kruse Larsen.

- Larsen vil benekte det
- Larsen vil benekte det, men det stemmer alt som står der, slår Hans Geelmuyden fast når Kampanje ringer PR-nestoren.

- De planla i god tid før Stortingsvalget i 2009 å tre ut av regjeringen, men de offentliggjorde det ikke før etter valget. Jeg vet at de var i kontakt med andre byråer før valget også, sier han.

Og Jan-Erik Larsen avviser ganske riktig at han tok kontakt med Geelmuyden. Han kaller Geelmuydens versjon av historien for «fantasirik», men det de er enige om, er at de på et tidspunkt var i dialog.

- For min egen del var det for lengst avklart at jeg skulle slutte på Statsministerens kontor etter valget i 2009, uansett utfall. Jeg ville tilbake til privat næringsliv, og det var kjent for og avtalt med min daværende sjef Jens Stoltenberg. Bjarne Håkon Hanssen hadde på dette tidspunktet sagt nei til renominasjon til Stortinget fordi han ikke ønsket å være heltidspolitiker resten av sitt liv, men vurderte å fortsette som statsråd om valgresultatet åpnet for det, skriver Larsen i en e-post til Kampanje.

- Jeg fikk, for min del, mange henvendelser og tilbud og drakk kaffe med flere av dem som meldte seg, siden jeg skulle slutte på SMK og ikke hadde noen jobb å gå til. Bjarne Håkon på sin side var helt klar på at han ønsket å vente til etter valget i september 2009 med å ta noen beslutninger om framtida, fortsetter han.

Bjarne Håkon Hanssen skal etter eget utsagn ha informert Jens Stoltenberg om at han ønsket å gå av som statsråd 17. september, tre dager etter stortingsvalget. Dette informerte han Karanteneutvalget om i november 2009, da kontakten mellom Hanssen og First House-partnerne ble gjenstand for debatt. 

- Det hele endte med at også han valgte å gi seg med politikk, og vi startet begge i First House. I dag eier og driver vi Kruse Larsen sammen. Basert på suksessen til både First House og Kruse Larsen, vil jeg si at dersom Geelmuydens fantasirike versjon av begivenhetene hadde stemt med realitetene, så ville det ha vært en grov feilvurdering å ikke ansette oss den gangen, sier Larsen.

- Høy på seg selv
- Han er høy på seg selv, han Larsen, sier Geelmuyden til Kampanje.

- Angrer du?

- Overhodet ikke. Og det er ikke en fantasirik versjon. Jeg tok ikke kontakt med han, de tok kontakt med meg og vi hadde dialog før sommeren.

Geelmuyden anslår at kontakten fant sted i juni 2009.

- Dersom dere hadde kommet til enighet, så hadde ikke First House sett dagens lys?

- Det vil ikke jeg spekulere på.

Turte ikke ansette
Beskjeden fra Larsen til Geelmuyden skal ha vært at Larsen, Hanssen og Ketil Lindseth kom som en pakke.

- Vi turte ikke ansette alle tre, og vi gir ikke nyansatte partnerskap direkte. De må kvalifisere for det her hos oss. Derfor avsluttet vi dialogen, sier Geelmuyden.

GK-sjefen skal dessuten ha hatt dårlige erfaringer med å ansette tidligere statsråder.

- En avgått statsråd uten sort bil er litt mer pinglete enn en statsråd med sort bil. Vi hadde ikke god erfaring med å ansette avgåtte statsråder fra politikken, og det har vi ikke gjort senere heller. Vi har gjort oss en del av erfaringer, og én av dem er som Gunnar skriver i boken at vi driver med tredjepartslobbyisme. Det er oppdragsgiver som møter Stortinget, politikere og som går inn i prosessene. Vi er rådgivere og er strenge på den rollen. Vi selger ikke vennetjenester. Her har Larsen en lekse å lære.

Kampanje har også vært i kontakt med Bjarne Håkon Hanssen som viser til svaret fra sin kollega Jan-Erik Larsen. Han har ikke mer å tilføre saken.