I går skrev Kampanje at bransjeforeningen Komm legges ned etter 29 år. Styret tok beslutningen tirsdag. 

- Vi har nå konkludert med at Komm skal oppløses som forening og vil bli erstattet av et nytt nettverk med samme navn under Abelia. Komm har hele tiden ligget under Abelia, som var med og etablerte foreningen i sin tid, fortalte styreleder Rolf Ellingsen Aaneland til Kampanje.

Les mer: Legger ned PR-forening etter 29 år

Medlemsfall de siste årene er også en av grunnene til at foreningen oppløses.

- Var ikke tro mot strategien
Administrerende direktør Ole Christian Apeland i PR-byrået Apeland er ikke overrasket over at Komm legges ned. Han er kritisk til hvordan Komm utviklet seg de siste årene.

- Da NIR la ny strategi for noen år siden, var hovedpunktene å profesjonalisere bransjen ved å gå inn i Abelia, og stille krav til at alle medlemmene skulle være kvalitetssertifisert av Veritas etter ICCO-standarden. Det ble også valgt nytt navn. Komm - Sertifiserte kommunikasjonsbyråers forening. De som har vært ledere og styremedlemmer de senere årene har ikke vært tro mot denne strategien. Kvalitetsstandarden er ikke fulgt opp. Standarden skulle vært fornyet, og medlemmene resertifisert, men det har ikke skjedd. Fokus har vært på andre ting, og ingen i Komm er sertifisert nå. Foreningen har forvitret, sier Apeland til Kampanje.

- Synd for unge byråledere
Han mener Komm, tidligere NIR, betydde mye for PR-bransjen i mange år. 

- Jeg var med på å starte NIR i 1990, og hadde stor glede av det faglige fellesskapet i mange år. Da jeg var leder i NIR i tre perioder, kjente alle vi som ledet byråene hverandre, og vi hjalp hverandre. Etter hvert har fellesskapsfølelsen i bransjen blitt svakere, og jeg er usikker på om det er grunnlag for en forening i dag. Det er synd for unge byråledere, som helt sikkert hadde hatt glede av å lære av oss mer erfarne, sier Apeland. 

Apeland, som forlot Komm for noen år siden, har satset på en annen kvalitetssertifisering, ISO 9001. Kommunikasjonsbyrået er trolig det eneste i Norge som er kvalitetssertifisert etter internasjonal standard.  

- Apeland fylte i fjor 30 år, og kvalitet har i alle år vært viktig for oss. Vi ble kvalitetssertifisert i første runde da bransjeforeningen Komm innførte ICCOs Consultancy Management Standard for en del år siden, men den standarden ble ikke videreført. Derfor valgte vi ISO 9001, og nå har vi igjen dokumentasjon på at vi har et velfungerende kvalitetssystem, sier Apeland.

- Ikke vanskelig å gi ham rett
Styreleder i Komm, Rolf Ellingsen Aaneland, mener Apeland har et poeng. 

- Jeg må bare svare for den tiden jeg har vært med i Komm,  men det er ikke vanskelig å gi ham rett i deler av kritikken. Sertifiseringsordningen har forsvunnet av ulike årsaker. Den ble kritisert av flere byråer for ikke å være relevant for kvaliteten på byråene. Det norske Veritas trakk seg fra oppdraget med å sertifisere byråene, da det lå utenfor deres kompetansefelt. Etter at Apeland gikk ut av Komm, ble det gjennomført en større utredning om hva man skulle gjøre videre med sertifiseringen. Det ble da konkludert med at det beste var å videreføre sertifiseringen gjennom Abelia, som nå også blir medlem av ICCO, forteller Aaneland.

- Annerledes behov for fellesskap
Han forklarer oppløsningen av foreningen slik: 

- En bransjeforening må vokte seg for ikke å bli introvert.  Derfor ønsker vi å satse mer på samarbeid med andre kunnskapsbaserte næringer. Vår bransje er bredere enn før, og strekker seg stadig lenger i både kreativ og strategisk retning. Byråene leverer både prisvinnende kampanjer samtidig som vi driver med krevende strategisk forretningsutvikling. Dette er også en grunn til at vi så behov for å endre Komm.

- Apeland mener fellesskapsfølelsen er blitt svekket i bransjen. Hva sier du til det?

- Behovet for fellesskap er nok annerledes i dag. Jeg oppfatter at den yngre generasjonen rådgivere er veldig interessert i et fellesskap, og at kommunikasjonsfaget og byråenes samfunnsrolle er viktige tema som Komm kan adressere. Det nye nettverket er et svar på dette. Jeg inviterer veldig gjerne Apeland til å være med og dele av sin erfaring og perspektiver, sier Aaneland.