Jorid Juliussen Nordmelan er ansatt som rådgiver i First House. Hun skal jobbe med politisk analyse og mediehåndtering, opplyser PR-byrået i en pressemelding.

- Jorid Juliussen Nordmelan har en allsidig bakgrunn fra VG, Namdalsavisa og Stortinget. Hun vil gå inn og styrke vårt kommunikasjonsfaglige team og gi våre kunder et forsterket tjenestetilbud, sier leder av avdelingen for politikk og samfunn i First House, Ketil Lindseth, i meldingen.

Den nye PR-rådgiveren er første vararepresentant til Stortinget for Arbeiderpartiet i Nord-Trøndelag. Lindseth forteller at First House er innforstått med at Nordmelan kan bli innkalt til å møte fra Stortinget i løpet av den gjenstående stortingsperioden. For å unngå situasjoner der det blir reist spørsmål om hennes habilitet, vil First House opplyse om de kundeforhold hun har hatt de siste 12 månedene før hun eventuelt møter på Stortinget.

Selv sier Nordmelan at hun gleder seg til å ta fatt på nye og spennende oppgaver i det som av mange er ansett som det sterkeste kommunikasjonsfaglige miljøet i Norge.

- First House og jeg selv er selvfølgelig bevisste på at jeg av og til kan komme til å møte som stortingsrepresentant, og er opptatt av å balansere disse rollene godt. Derfor synes jeg det er en god ordning at First House gjør en liste over mine kundeforhold 12 måneder før jeg eventuelt møter på Stortinget, sier Nordmelan.

Hun har utdanning fra Universitetet i Oslo med blant annet bachelor i internasjonale studier.