Politisk rådgiver i Høyre, Julie Midtgarden Remen, melder overgang til PR-byrået Zynk.

Etter to år som rådgiver for arbeids- og sosialminister Anniken Haugli, forlater Remen nå den politiske manesjen og blir Zynks sjette nyansettelse hittil i 2018. 

Hun har hatt en rekke stillinger i Høyre de senere årene, deriblant som rådgiver for tidligere byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland, og som kommunikasjonsrådgiver for Høyres stortingsgruppe.

- Ansetter ikke for nettverk
Daglig leder i Zynk, Anniken Haugen Jebsen, forteller at de er stolte over å få Remen som kollega. 

- Hun kommer med betydelig erfaring fra politikken, og har spisskompetanse og en politisk forståelse som vil være viktig for mange av våre kunder. For oss er Julie et godt tilskudd til teamet, og vi gleder oss til hun begynner i Zynk i januar, sier daglig leder i Zynk, Anniken Haugen Jebsen, til Kampanje.

- Styrker dere kontakten inn mot politikere med denne ansettelsen?

- Nei, dette er mer en rekruttering for å styrke kompetanse omkring politiske prosesser og forståelse av dynamikken på Stortinget i dag. Vi ansetter ikke for nettverk. Jeg vet det er PR-byråer som selger nettopp nettverk og kontakter, men det er mindre viktig for oss. Vi vil ha folk som forstår beslutningsprosesser, og når og hvordan man skal påvirke dem, svarer Jebsen.  

- Jeg vet hva jeg går til
Remen har vært aktiv i Høyre-politikken siden ungdomsårene, og hun var generalsekretær i Unge Høyre fra 2009 til 2012. Hun har tidligere også hatt en periode som rådgiver hos PR-byrået Burson-Marsteller, før hun valgte politikken på heltid.

- Jeg gleder meg til å kunne jobbe i skjæringspunktet mellom politikk og næringsliv igjen, sier Remen til Kampanje. 

Hun forteller at det blir vemodig å forlate politikken, men hun ser frem til å møte et nytt miljø og nye utfordringer. Det politiske engasjementet gir hun ikke fra seg, men hun vil ikke ha noen offisielle verv i Høyre sentralt.  

- Jeg har jobbet i bransjen før, så jeg vet hva jeg går til. Jeg kommer jo selvfølgelig til å jobbe på en helt annen måte, Men jeg tror det blir gøy med nye utfordringer og jobbe med politiske prosesser for kunder, både i privat næringsliv, men også med organisasjoner og offentlige virksomheter. Den kombinasjonen syntes jeg var veldig spennende forrige gang jeg jobbet i bransjen, og det gleder jeg meg til.

- Du skal nå påvirke de politiske prosessene fra andre siden av gjerdet. Hvilke tanker gjør du deg omkring det?

- Den viktigste jobben som rådgiver er å utruste kundene med den kunnskapen de trenger for å påvirke, at jeg ikke gjør det i praksis, men at jeg bidrar med kunnskap om politiske prosesser, hvordan politikere tenker når de skal fatte avgjørelser og hvordan politiske beslutningsprosesser blir til, noe som er viktig kunnskap.