I disse dager feirer kommunikasjonsbyrået Tenk 20 års-jubileum, og veien har gått fra A-pressen, via frisørsalonger og event til dagens modell med kommunikasjon og reklame.

Historien om Tenk Kommunikasjon starter i 1998, da dagens eiere kjøpte TA Reklame AS fra det som den gang het A-pressen (nå Amedia). Navnet ble endret til Studio 4 Reklame.

- I årene 1998 til 2002 etablerte Studio 4 flere selskaper, blant annet et holding-selskap og selskaper som drev mobilbutikker, frisørsalonger, eventbyrå med mer. Denne omfattende satsingen lyktes ikke. I 2002 gikk flere av selskapene konkurs og eierne gikk tilbake til opprinnelig drift med reklamebyrå, forteller byråleder Geir Holm til Kampanje.

Minus i fjor
Byråinntekten endte på 13,9 millioner kroner i fjor, av en omsetning på 18,9 millioner. Driftsresultatet endte på -637.000 kroner, noe som er en nedgang fra 110.000 kroner året før. Resultat før skatt ble på -674.000 kroner, mot 92.000 kroner i 2016.

Holm forklarer tallene blant annet med veksten i antall ansatte. I dag jobber 19 mennesker i byrået, med ansatt nummer 20 på vei inn; Karina Wilhelmsen, som er hentet fra Nielsen Media Reseach. Men for fire år siden var antall ansatte det halve.

- Det ble da lagt en vekststrategi, slik at selskapet etter hvert skal kunne stå på egne ben uten dagens gründere. Denne veksten har kostet deler av egenkapitalen, med særlig store investeringer i fjor, forklarer Holm.

- Hvordan skal dere klare å konkurrere med de store fullservice-byråer?

- Vi klarer å konkurrere med større byråer ved at kunder av riktig størrelse får større oppmerksomhet hos oss. Vi er store nok til å levere det som skal til for å skape resultater - og små nok til å være godt dedikert til de kundene vi samarbeider med, mener han.

Her er alle tallene til Tenk Kommunikasjon for 2017. Alle tall i MNOK.

Tenk Kommunikasjon 2017 2016 Endring
Omsetning 18,9 18,8 0,5
Byråinntekt 13,9 12,9 7,8
Driftsresultat -0,64 0,1  -
Resultat før skatt -0,67 0,09  -