I en kunngjøring på Doffin mandag forrige uke utlyser Flytoget anbud på kjøp av «strategisk politisk rådgiving og rådgiving innen krise og beredskapsarbeid».

Avtalen har en varighet på to år med mulighet for tre års forlengelse med ett år av gangen. Verdien på hele avtalen skal være på inntil 4,1 millioner kroner.

- Vi søker etter rådgivingstjenester innen krise og beredskapsarbeid, samt strategisk politisk rådgiving. Omfang og innhold er ikke mulig å konkretisere på nåværende tidspunkt, forteller administrasjonssjef i Flytoget, Åge Pedersen, til Kampanje. 

- Hvorfor trenger dere hjelp med strategisk og politisk rådgivning - hvem skal dere påvirke? 

- For et selskap som Flytoget er det viktig å ha kjennskap til potensielle endringer i rammebetingelser og vi ønsker derfor å samarbeide med rådgivere som har kompetanse og erfaring med politiske prosesser, svarer Pedersen.

Frist for å sende tilbud er satt til 1. oktober kl. 09:00. 

Har samarbeidet med Zynk
Tidligere har Flytoget samarbeidet med Gambit, Geelmuyden Kiese og Zynk om PR-tjenester. Zynk var det siste byrået Flytoget benyttet seg av. De fikk oppdraget først i 2014 og bidro med de ovennevnte tjenestene Flytoget nå etterlyser, i en rammeavtale som utløp i 2017. 

Siden avtalen utløp, har Flytoget løst PR og krise- og beredskapsarbeid med interne ressurser, med unntak av noen enkeltprosjekter der de har fått ekstern bistand.

- I den senere tid har vi innsett at behovet for ekstern bistand vil øke og vi søker dermed bredere ut i markedet etter gode samarbeidspartnere, sier Pedersen. 

- Zynk har samme mulighet som alle andre
På spørsmål om det er aktuelt med et nytt samarbeid med Zynk dersom de leverer en god pitsj, svarer Pedersen følgende:

- Når vi går ut på konkurranse starter vi med blanke ark. Det betyr at vi ønsker å finne en optimal samarbeidspartner basert på de betingelser som er nedfelt i det kunngjorte konkurransegrunnlaget. Her stiller alle likt, svarer Pedersen, før han fortsetter:

- Vi er særdeles nøye med konfidensialitet og habilitet. Det er en grunnleggende policy å gjøre gode anskaffelser basert på objektive betingelser. Zynk har altså samme mulighet som alle andre.

- Var dere fornøyd med samarbeidet da dere jobbet med Zynk?

- Når det gjelder leveransen fra Zynk så langt, så kan vi si at vi er fornøyd. Om leveranser ikke står til forventing termineres samarbeid etter våre alminnelige betingelser, sier Pedersen. 

Går ikke ut med kundeinformasjon
Daglig leder og partner i Zynk, Anniken Haugen Jebsen, har ingen kommentar til samarbeidet med Flytoget:

- Vi går ikke ut med kundeinformasjon, sier hun til Kampanje

- Vil dere være med i den nye pitsjen?

- Det har jeg ingen kommentar til.