I 2016 hadde Trigger Oslo en omsetning på 82,6 millioner kroner og et resultat før skatt på 8,8 millioner kroner.

I fjor var omsetningen redusert med en tredjedel og endte på 54 millioner kroner. Byrået fikk et negativt resultat på 5,2 millioner kroner før skatt.

Byråinntekten falt med 28 prosent, fra 50,9 millioner kroner til 36.7 millioner kroner.

Den økonomiske situasjonen har ført til at Trigger har nedbemannet med åtte årsverk. Det kunne vært unngått, mener daglig leder Bente Kvam Kristoffersen.

- Det koster å endre seg og bygge nytt. Vi ville kombinere den daglige konsulentvirksomheten vår med teknologiutvikling og oppstart av nye selskaper. Vi fikk til mye, har lært enda mer, men til slutt viste det seg å bli for tøft å forene ulike forretningsmodeller under samme tak. Hadde vi rigget oss annerledes fra start kunne muligens nedbemanningen vært unngått, sier Kvam Kristoffersen.

- Har vært beinhardt
- Har dere sviktet de ansatte?

- Det å nedbemanne er noe av det kjipeste du gjør. Det har vært beinhardt, for alle som jobber i Trigger er kjempedyktige folk. Det er nesten umulig å ta ut noen fra et sånt lag. Derfor har vi prøvd å gjøre prosessen så ryddig som mulig.

- Hvordan kunne det ha vært unngått?

- Vi skulle ha skilt ut deler av virksomheten tidligere, slik at kostnadene ikke ble direkte knyttet til Triggers kjernevirksomhet. Det er noe du ser ute i den store verden også, at mange sliter med akkurat dette. Vi har lært enormt mye. Vi har også vært ærlige med alle folka våre hele tiden. Dette er ikke en prosess ledelsen i Trigger har kjent på kroppen alene. Alle har vært med.

Trigger har på det meste vært oppe i nesten 50 ansatte. Nå teller de 31 ansatte. I tillegg til de åtte årsverkene Trigger måtte nedbemanne, har syv personer gått over til Reodor (tidligere kalt Trigger X) og én gått over til Folk.

Trigger Oslo 2017 2016 Endring i prosent
Driftsinntekter 54,2 82,6 - 34 
Driftsresultat - 5,5 8,8 -
Resultat før skatt - 5,2 8,8 -

* Tall i millioner kroner.

Carlsen ut av selskapet
I mars i år ble det kjent at Trigger-gründer Preben Carlsen slutter helt i selskapet han var med å starte for syv år siden. Han sluttet i jobben som konsulent allerede i oktober i fjor, men i år sa han også takk for seg som konsernsjef og styreleder.

Det skjedde etter et tøft omstillingsår for selskapet der Trigger skulle gå fra å være et PR-byrå til å bli utviklingsbyrå, med det nye verktøyet Pathfinder i sentrum.

- Den viktigste innsikten kom snikende på oss over tid: Den krevende erkjennelsen av hvor vanskelig det er å drive fokusert med flere forretningsmodeller under samme tak, skrev Carlsen i et Facebook-innlegg i forbindelse med avgangen.

I tillegg til å starte selskapet Reodor, som viderefører Pathfinder-teknologien under det nye navnet Timeshift, har han etablert problemløsningsverkstedet Folk. Carlsen sitter fortsatt som største Trigger-eier med en tredjedel av aksjene i morselskapet Trigger World.

Les mer: Store endringer i Trigger - Preben Carlsen starter nytt selskap

Flyttet ut av gamle lokaler
I 2017 forlot Trigger sine gamle lokaler i Fredensborgveien til fordel for nye lokaler ved Youngstorget. Det utgjorde også en stor kostnad for selskapet. Nå mener Trigger-sjefen at byrået aldri har vært bedre rigget for fremtiden. 

- Det har kostet å komme hit, men som fagmiljø har vi aldri vært bedre enn vi er nå. Alle som jobber i Trigger har opparbeidet seg verdifulle erfaringer av hvordan det er å stå i endring og transformasjonsprosesser over tid. Vi har gått gjennom ilden på dette området nå, sett hvilke fallgruver som finnes – til og med ramlet ned i et par av dem. Nå kan vi rådgi kundene våre med et betydelig sterkere erfaringsgrunnlag. Den kompetansen er det ikke mange som har, men i årene fremover vil behovet for den øke voldsomt, sier Bente Kvam Kristoffersen.

- Har dere mistet kunder?

- Nei, vi har ikke mistet kunder. Topplinjen er veldig redusert fordi graden av innkjøp har redusert seg ganske betydelig. Det skyldes den typen rådgivning vi drev på med i 2017 og at vi ikke jobbet like mye med store kampanjer med betydelige innkjøp, sier Kvam Kristoffersen.

- Det er ikke et mål for oss å ha store innkjøp. Målet vårt er å gi de beste rådene og hele tiden ha de beste samarbeidspartnerne som gjør at vi leverer så gode resultater som mulig og skaper store verdier for kundene våre. Vi har fokus på resultatmarginen vår, og den har vi tro på at skal endre seg. Sånn som vi er rigget nå, ser det bra ut.

Skal gjøre mer av det de er kjent for
Nå skal Trigger gjøre mer av det de er kjent for å gjøre.

- Det blir en kombinasjon av tung strategisk jobbing kombinert med uttakene som er mer i tråd med det Trigger har vært kjent for å gjøre, nemlig langsiktig kommunikasjon som står ut i markedet. Det er Visit Oslo-jobben et eksempel på. Vi er opptatt av å stå støtt i to spor.

- I fjor havnet dere rett og slett i spagaten?

- Det er dine ord, men det å gjøre mange ting på én gang er en krevende øvelse. Nå er vi tilbake der vi skal være sånn formmessig.

Vurderer konkurranse-comeback
Hun nevner Atea, Ikea, Tine og Norwegian som noen av Triggers viktigste kunder, i tillegg til nyankomne Clas Ohlson og Egmont.

- Vi har en kundeliste som er helt fantastisk. Det gjør at vi føler oss veldig privilegerte.

Da Trigger varslet omstillingen fra PR- til utviklingsbyrå,tok daværende Trigger-sjef Preben Carlsen også et endelig farvel med deltakelse i bransjens mange kommunikasjonspriser.

- Vurderer dere å være med i konkurranser igjen?

- Ja, vi vurderer konkurranser løpende. Det er mange av kundene våre som ønsker å delta, så vi har ikke vært helt fraværende, men vi ser på det som en mulighet til å posisjonere oss.